Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Katafalk

(z řec. kata = dolů a lat. fala = lešení)

K. je architektonicky upravený podstavec o (nebo) vyvýšené pódium pro vystavení rakve během zádušní mše i po ní. Jedná se zpravidla o prostou dřevěnou konstrukci (jednoduché lešení či truhla), obvykle potaženou tmavým suknem. K. doplněný o nápisy a objekty smutečního charakteru (vysoké svícny, řády, zbraně v případě vojáků apod.), se nazývá castrum doloris; tento objekt mohl při významných pohřbech dosahovat značných rozměrů. Někdy bývá nesprávně k. s castrem doloris zaměňován.

Nejprve se k-y používaly jen pro význačné osoby (šlechtu, vojevůdce apod.), dnes se jednoduché k-y užívají běžně. Teatrální aranžování rakví zažilo svůj vrchol v době barokní. Architekt J. Churriquera získal si získal značný věhlas díky svému návrhu k-u královny Marie Louisy (1689). K-y kamenné (např. mramorové) se někde vyskytují coby součást sochařského díla obvykle umístěného v kostele.

Související pojmy: → architektura efemérní, → renesance, → baroko, → mramor, → šlechta, → castrum doloris, → mše zádušní, → kostel, → pódium, → truhla, → rakev, → urna.

L:
ŠEFCŮ, Ondřej. Architektura: lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Praha : Grada, 2013, s. 215.
catafalque. In: etymonline.com: Online Etymology Dictionary [on-line]. Douglas Harper, 2001–[cit. 2015-2-7]. Přístup z: [1]
catafalque. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London [cit. 2014-7-10]. Přístup z: [2]

Anna Goldmanová 7.2.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Zofka777