Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kastel

Kastel de Haar Utrecht. Nizozemí. Zdroj: [1]
Kaptol (Káptalan). Chorvatsko. Zdroj: [2]
Drivenik, Primorje-Gorski Kotar County, Chorvatsko. Zdroj: [3]

K. (synonymicky též castel, z lat. castellum = opevnění) označuje 1. obecně hrad či hradní stavbu; 2. v užším významu a zejména v české terminologii jen typ opevněné stavby představující středověký (z hlediska půdorysu) pravidelný, čtvercový či obdélníkový vícevěžový hrad s obvodovou zástavbou; k. též může označovat 3. malé starořímské opevnění s pravidelným půdorysem a s pravoúhlými uličkami; 4. typ palubové nástavby (plošina se zábradlím) u válečných lodí.

Z hlediska časoprostorového lze k-y (v užším slova smyslu) dále členit na tři podtypy: francouzský k. objevující se na přelomu dvanáctého a třináctého ve Francii, v regionu Île-de-France, odkud se rozšířil do dalších částí Francie, v druhé polovině 13. století pak i do Anglie, Španělska a jihozápadního Německa. Typickým příkladem k. francouzského typu je v Česku Týřov (viz [4]) nebo Konopiště (viz [5]; dále středoevropský k. (označovaný též jako městský hrad, např. Písek, Domažlice, Kadaň, rakouský Hofburg ve Vídni, uherský Ktiszeg, hrad Haar v Utrechtu v Nizozemí) a italský čtyřvěžový k. rozšířený zejména ve Středomoří, jako příklad tohóto typu k-ů lze uvést hrady Káptalan či Drivenik v Chorvatsku, uherský Diósgyiir nebo slovenský hrad ve Zvolenu.

Související pojmy: → hrad, → půdorys, → bergfrit, → typologie hradů, → kastelologie, → kastelolog, → kastelán,→ architektura hradní.

Eva Heřmanová 6.8.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777