Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kasárna

(z lat. casa – chatrč, chýše)

Stálá ubytovací zařízení pro vojenské jednotky pro personál vykonávající služby nebo absolvující výcvik. Vojáci buď obývají společné prostory, případně mají k dispozici samostatné pokoje, které jsou určeny zpravidla pouze pro vyšší hodnosti. (Většinou mají společné sociální zařízení na patře.) Nejstarší k. vznikly pravděpodobně v období římského císařství jako ubytování pro pretoriány (castrum nebyly k. nýbrž opevněná ležení). Novodobá k. vznikaly od konce 17. stol. v souvislosti se zavedením stálého vojska, nejdříve patrně ve Francii za vlády Ludvíka XIV. V Praze byla první stavbou svého druhu Bruská k. a vznikla krátce po r. 1683. Nedochovala se, protože byla r. 1763 zbořena.

K. jako stavební typ se mění dle změn v reorganizaci armády a používaných zbraní. U kasárenských budov je podstatná jejich funkčnost, proto mívají většinou pravidelnou strukturu; architektonická stránka je obvykle zanedbána. Odtud pochází i označení „kasárenský vzhled“ pro stavbu vzhledově jednoduchou a strohou. Průčelí historických budov k-n bývá někdy zdobeno krenelováním nebo trofejem. K. vedle ubytovacích kapacit disponují i místnostmi pro administrativní a skladové využití. Bývají součástí vojenských areálů, v nichž se nacházejí další vojensko-civilní objekty (administrativní budovy, kuchyňské a jídelní blok) a technickou infrastrukturu (kotelny, vodárny, lapače tuků a ropných nečistot, trafostanice ad.),

V rámci reorganizace armády 2000–2006 v ČR se spousta k-en stala přebytečnými (od r. 1992 se jedná o přibližně 300 lokalit). Proto se přebudovávají nejčastěji na adminstrativní objekty, dále na byty, sociální bydlení nebo pro účely drobného podnikání.

Dočasná k. mají charakter tábořiště a staví se obvykle v době války.

Související pojmy: → administrativa, → armáda, → trofej, → krenelování, → reorganizace, → vojsko, → císařství, → pretoriáni, → castrum, → vodárna.

L: SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 145; DUDÁK, Vladislav, Rudolf POŠVA a Bořek NEŠKUDLA. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. 2., rev. a dopl. Praha: Baset, 2002, s. 477. ISBN 8086223906; HERCIK, Jan. Demilitarizace území České republiky a její geografické aspekty: Disertační diplomová práce [on-line]. [cit. 2018-7-25]. Brno, 2016, s. 89. Dostupné na Internetu: <https://is.muni.cz/th/w9tol/Hercik_Disertacni_prace.pdf>

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt