Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Karyatida

(z řeč.)

- socha ženské postavy (často v antikizujícím rouchu) sloužící jako architektonická podpěra namísto sloupu či pilastru (ale často zastává jen dekorativní funkci); uplatňována na fasádách, u portálů, balkónů

- k. se poprvé objevuje v klasické řecké architektuře (Erechtheion athénské Akropole); dle Blažíčka-Kropáčka vznikla k. jako architektonický článek z konkrétních zobrazení ženy, která nesla na hlavě koš k slavnosti - kanéfora; motiv se dále velice rozvinul v renesanci a využití lze najít i v době barokní a 19. století

- dle Baleky: "Karyatidami byly ve starověkém Řecku původně nazývány dívky, zejména tanečnice z města Karyai, za perské války však všechny jeho ženy, jež se staly otrokyněmi."

- druhem k. je: kanéfora; mužským protějškem k. je: atlant, telamón; pokud je antropomorfizována pouze horní polovina těla, užívá se pojem: herma

Související pojmy: → architektura, → atlant.

L: BERNHARD, Marianne. a kol. Univerzální lexikon umění. Praha, 1996, s. 212; BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 166; TROJAN, Raul, MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Praha : Fortuna, 1996, s. 93; BLAŽÍČEK, Oldřich, KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha, 1991, s. 97.

Andrea Svitáková 22.10.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Svitáková, Zofka777