Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Karikatura (caricature)

(z lat. caricare = přetížit, přehnat)

K. je literární dílo nebo ve výtvarném umění kreslířské, grafické či sochařské dílo, které úmyslně z estetických, sociálně kritických nebo pouze humorných důvodů zveličuje a zvýrazňuje některé rysy společenského jevu, osobnosti či objektu. Toto zvýraznění vychází z tělesné podoby nebo psychiky osobnosti, ze společenského jevu apod. Jádrem k. je konfrontace skutečnosti a ideálu, které zpravidla probíhá v etické rovině.

Historie k. sahá až do starověkého Egypta, což dokládají politicky a sociálně kritické kresby na papyru proti faraonům a soudnictví. K. byla nalezena také ve výjevech řeckého vázového malířství a drobné plastice. V antickém Římě se k. objevuje v nástěnném malířství a v architektonických prvcích. Ve středověku k. můžeme najít např. ve výzdobě rukopisů, chórových lavic či architektonických článcích v podobě groteskních figur.

Termín k. byl v dnešním významu použit až v polovině 17. století pro portrétní k. boloňských malířů Agostina a Anniballa Carracciů, kdy v manýrismu 17. století k. představovala tendenci antiidealismu. Svou politickou a sociální základnu dostává k. až od objevu grafiky, kdy se na sklonku 18. století, zejména ve Velké Británii, vyhraňuje jako samostatný grafický obor. Dalšími důležitými faktory pro rozšíření k. byla později např. buržoazní svoboda slova a vynález knihtisku.

Historické, zejména pak politické, k. jsou důležitým pramenem informací. Představují autentické svědectví o historických osobnostech, událostech, problémech či náladách soudobé společnosti.

K. je vázána na míru schopnosti publika porozumět její stylizaci a zkratce, opírá se o předpoklad dokonalé znalosti situace publikem. K. může být žánrově mravoličná, ilustrativní, humorná, sarkastická a jiná. Je skutečnosti, že k-u neznají málo nebo vůbec nediferencovaná etnická společenství.

K. se objevuje i v dalších oblastech, např. ve filmu.

Umělec tvořící k. se nazývá karikaturista.

Související pojmy: → kresba, → grafika, → socha, → plastika, → rukopis, → portrét, → manýrismus, → stylizace, → ideál, → humor, → sarkasmus, → film, → zkratka umělecká.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, 429 s.; BLAŽÍČEK, Oldřich J. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Aurora, 2013, 479 s.; KRATOCHVÍL, Viliam. Politika appeasementu a ČSR ikonograficky a v kombinovaných textech. Moderní dějiny: Československo v letech 1938-1945. 2011. Přístup z: [1].

Štěpánka Šebková 7.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Sam