Z Arts Lexikon
Verze z 1. 6. 2015, 14:02, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Kaple hřbitovní)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kaple hřbitovní

K.h. je kaple nacházející se na území hřbitova; často je ale tento pojem zaměňován za užší termíny → kaple pohřební (či kaple hrobní, odvozené primárně od funkce, nikoliv od umístění kaple), tj. → karner, popř. i za příbuzný pojem → kostnice.

Související pojmy: → karner, → památka funerální, → památka sepulkrální, → pieta, → nekrogeografie, → tafofilie, → tradice, → rituál, → rituál pohřební, → hřbitov, → kobka, → kasemata, → kostel hřbitovní, → chrám, → kaple, → kaple pohřební, → kaplička, → memento mori.

L:
HÁJEK, Václav. Architektura. Klíč k architektonickým slohům. Praha : Grada Publishing, 2000, s. 2010, 229 s.
PAUKRT, Václav. Románské karnery na Moravě. Disertační práce, Brno, UJEP, 1976.
ROUČKOVÁ, Barbora. Veřejně přístupné kostnice a karnery v České republice. Diplomová práce, Filosofická fakulta, Masarykova universita v Brně, 2008, 138 s. Přístup z: [1]

Eva Heřmanová 10.5.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Zofka777