Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kapitál kulturní

Pojem k.k. zavedl francouzský sociolog a antropolog Pier Bourdieu. K.k. představuje soubor znalostí a dovedností, který do značné míry vyplývá z prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá. Zahrnuje např. kompetence, výmluvnost či vzdělání. Bourdieu rozdělil k.k. do tří složek 1. složku inkorpovanou - znalosti a dovednosti, které si jedinec osvojuje v průběhu socializace, 2. složku objektivní - památky, knihy, umělecké předměty, nástroje vědeckého zkoumání, 3. složku institucionalizovanou - zejména doklady o dosaženém vzdělání.

K.k. se dnes běžně používá ve smyslu hmotných i nehmotných aktiv spojených s určitou kulturní hodnotou, a to v podobě historických staveb, kulturních památek, muzeálních sbírek, ale i kulturního průmyslu, tvůrčího potenciálu, tradic, živého umění, jazyka atd.

Richard Caves, autor publikace Creative Industries, hovoří o budování lidského kulturního kapitálu jako o investici, která může být zhodnocena v budoucnu. Čím více času pak člověk (posluchač, navštěvník galerie) věnuje kulturním aktivitám (poslechu hudby, návštěvě galerie), tím efektivněji obvykle tráví čas spojený s těmito aktivitami i v budoucnu. Caves zmiňuje také důležitost kulturní výchovy, která vytváří u dětí a dospívajících cenný potenciál (kapitál), který mohou zužitkovat v dospělosti.

Související pojmy: → kompetence kulturní, → tradice, → umění, → památka kulturní, → expozice, → průmysl kulturní, → potenciál kulturní, → umění živé, → jazyk, → kapitál kulturní, regionu, → kapitál lidský, → kapitál sociální.

PATOČKA, Jiří, HEŘMANOVÁ, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Praha : ASPI, 2008; KESNER, L.: Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. s. 31. CAVES, Richard. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce. Harvard University Press, 2002.

Nyzi|Nyzi 31.3.2013, Milan Dedera 3.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Mde, Nyzi, Zofka777