Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kampanologie (campanology)

(z lat. campana = zvon)

K. je věda o zvonech a zvonařství, která studuje vznik, vývoj, výzdobu, fukci a akustiku zvonů. Zabývá se též medotami jejich výroby, zvonovými soustavami, hudebními charakteristikami zvonů a jejich laděním, způsoby zvonkohry, umístěním a zavěšením zvonů, pohonem aj.

Pojem k. je užíván zejména v kontextu velkých věžních zvonů, méně často již v souvislosti se soustavami menších (ručních) zvonků. Jde o vědu přináležející k tzv. pomocným vědám historickým.

Kampanolog - odborník na zvony, jejich pořizování, opravy, restaurování, ladění a na jejich provoz a údržbu obecně; srv. se zvonař - umělecký řemeslník, kovolijec, který se zabývá odléváním a výrobou zvonů; srv. se zvoník - osoba, jež taháním za provaz rozeznívá zvony, kdy zvonění může někdy trvat i patnáct minut (s frekvencí zhruba jeden úder za dvě vteřiny).

Související pojmy: → zvon, → zvonkohra, → akustika, → zvonice, → zvonička obecní, → kostel, → věda pomocná historická, → památka drobná, → kaplička, → kaple.

L: LUNGA, Radek, SOLAŘ, Jaroslav. Kostelní věže a zvonice: Kampanologie, navrhování, poruchy. Praha : Grada, 2010, 176 s.

Odkazy:

  • Kampanologický průzkum v regionu východních Čech. Přístup z: [1]
  • Nahrávky zvonů, zvonků a zvonkoher. Přístup z: [2]
  • Pražští zvonící svatovítští. Přístup z: [3]

Eva Heřmanová 31.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777