Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kalafuna

(z ital. colofonia = kalafuna, odvozeno od města původu – Kolofónu v Malé Asii)

K. je doterpenoidní pryskyřice, získávaná jako pevný zbytek po destilaci terpentýnové silice z balzámů jehličnatých stromů čeledi borovicovitých (Ponaceae), rostoucích v celé Evropě, Americe a Asii. Dle druhu, původu a stáří se liší ve složení, průhlednosti a barvě (zlatá až červenohnědá), v lomu jeví sklovitý efekt. Měkne při 73-79°C, taje při 120°C. Rozpouští se s terpentýnovém oleji, alkoholu, ketonech, aromatických a chlorovaných úhlovodících, je nerozpustná ve vodě; rozpustnost se časem ztrácí. K-y také silně hnědnou a zakalují se, nejsou stálé, ztrácí průhlednost.

Druhy k-n (dle použitého materiálu):

  • k. rakouská z borovice černé (Pinus faricio),
  • k. ruská z borovice sibiřské (Pinus siberica),
  • k. americká z borovice bahenní (Pinus pallistris),
  • k. německá (Pinus silvestris).

a z dalších druhů horských borovic a z alpských jedlí a modřínů.

Pro přímé užití v tvorbě nevhodné. Její nedostatky jsou přílišná křehkost, měkkost, malá odolnost proti vlhkému prostředí. Vyrábějí se z ní levné laky, některé se používají pro výrobu olejových kopálových laků, usnadňuje tavení velmi tvrdých fosilních pryskyřic, přidává se k průmyslovým těkavým damarovým lakům (na odstranění mléčného zákalu způsobený damarovým voskem).

Kalafunové pryskyřice mají kyselý charakter, v roztocích alkálií se přeměňují na mýdla, která se používají jako klížidlo při průmyslové výrobě papíru. Ve formě rezinátů manganu, kobaltu a dalších kovů urychlují tuhnutí olejů a olejových laků a jsou jako sikativa přidávány k olejovým barvám.

Rezinát měďnatý byl významným pigmentem. V restaurování olejomaleb je k. využívána jako součást voskopryskyřičného adheziva pro rentoaláž starých obrazů.

Kvůli své kyselosti není tak vhodná jako např. damara. V některých grafických technikách, např. v leptu slouží natavovaná mletá k. k vytvoření akvatintového zrna na kovových deskách (akvatinta).

Nedostatky k-y lze vylepšit další úpravou:

  • tvrzením – k. tvrzená vzniká neutralizací pryskyřičných kyselin hydroxidem vápenatým. Taková pak lépe vzdoruje vlhkosti, je tvrdší, nereaguje se zásaditými pigmenty.
  • esterifikací –k. estertifikovaná vzniká esterifikací pryskyřičných kyselin glycerinem. Taková je tvrdší, stálejší a pružnější.

Obě spolu s dřevným olejem a polymerovanými oleji vytváří laky dobře odolávající vodě i atmosférickým vlivům.

Jantar je jantarová k.

Související pojmy: → terpentýn, → akvatinta, → technika grafická, → obraz, → lak, → pigment, → restaurování, → olejomalba, → pryskyřice, → lept.

L:
SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika v malířské tvorbě: (malířský a restaurátorský materiál). Praha : SNTL, 1976, s. 50–51.
KUBIČKA, Roman, ZELINGER, Jiří. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha : Grada, 2004, s. 102.
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, s. 236.

Anna Goldmanová 22.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka, Zofka777