Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kadlub

(z čes. dloubati, dlabati)

1. Název pro druh zásobnice pro ukládání potravin. K-y byly dřevěné. vyráběly se z velkých špalků poražených stromů, jejichž vnitřek se vydlabal a spodní část se zesílila pevným dnem. Stěny se často zpevňovaly obručemi. Přikrývaly se buď dřevěným poklopem, víkem pleteným ze slámy nebo pískovcovou plotnou. Velikost k-u udávala velikost špalku. Existovaly k-y až 150 cm vysoké s průměrem 50–80 cm. Do největších se ukládaly hlavně obilí, otruby či šrot. Velké usedlosti mívaly na každý druh plodiny zvláštní k-b. Menší pak sloužily k uchovávání luštěnin, pohanky, máku, sádla, másla i medu.

Od 18. stol. v úrodných oblastech převažovaly samostatné špejchary a k-y přetrvávaly v chudých horských oblastech, kde množství výpěstků nebylo tak velké, až do 20. stol.

2. Vydlabaný, silný špalek sloužící za obrubu studánky.

3. Forma, tvárnice k vytváření výrobků slévárenských, cihlářských, cementových aj.

Nejstarší k-y na odlévání kovu byly hloubeny přímo do země. Později se používaly také k-y z kamene či z pálené hlíny. V jednoduchém k-u byla propracována jen jedna strana odlévaného předmětu, druhá se po ztuhnutí suroviny opracovala broušením či tepáním. Dokonalejší k-y jsou dvou i vícedílné. Před odléváním byl vymazán tukem nebo posypán mastným práškem. Jiné k-y se používají při odlévání do ztracené formy (při vyjímání předmětu se forma rozbije).

Frmy na výrobu cihel bývaly dřevěné. Později je nahradil lis na cihly.

4. Forma na perník – zpravidla dřevěná.

5. Nejobecněji typ, vzor, schéma.

Související pojmy: → cihla, → kovolitectví, → cement, → špejchar, → zemědělství, → perníkářství, → lis, → broušení, → slévárenství.

L: VONDRUŠKOVÁ, Alena. Jařmo, parkán, trdlice, aneb, Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 53. ISBN 9788024739465; kadlub. Příruční slovník jazyka českého [on-line databáze]. Ústav pro jazyk český AV ČR: Praha 1 [cit. 2017-6-18]. Dostupné z: <http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php?hledej=Hledej&heslo=kadlub&where=hesla&zobraz_ps=ps&zobraz_cards=cards&pocet_karet=3&numcchange=no&not_initial=1>; Kovolitectví [on-line]. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, © 2011 [cit. 2017-6-26]. Dostupné z: <http://uhm-prednasky.fpf.slu.cz/index.php?page=kovolitectvi>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777