Z Arts Lexikon
Verze z 11. 4. 2017, 14:34, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kabala

K. je druh židovské mystiky. Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit od všedních starostí a přiblížit svou duši k Bohu. Slovo kabala je odvozeno z kořene ק-ב-ל, resp. ze slova kibel, které znamená „přijmout“. K. označuje „přijatou tradici“. K. má hlubokou tradici, přesto se ve spisech objevuje až v 11. až 13. století. Člověk vyznávající k-u se naplno věnuje službě Bohu, studiu textů a Božích přikázání.

Ortodoxní judaismus považuje k-u za esoterní tradici, která má svůj původ u Mojžíše na Sinaji a která byla předávána z generace na generaci.

Ve středověku se tradice k-y nejvíce udržovala v jižní Francii a v celé oblasti Španělska. Po vyhnání židů ze Španělska v roce 1492 se jejich hlavním útočištěm stalo město Safed v dnešním Izraeli. Za zakladatele mystického centra v Safedu je považován Moše Cordovero.

Za posledním stupeň vývoje k-y, jakožto živé židovské mystiky, je považován východoevropský chasidismus. Významnou osobou ovlivněnou chasidismem byl například židovský spisovatel Elie Wiesel, mimo jiné držitel Nobelovy ceny míru a autor novely Noc.

Kromě k-y v pojetí chasidismu, který stále, byť v modifikované podobě existuje, se k-a studuje i na univerzitách jakožto vědecký obor, jak v USA, tak v Izraeli.

Související pojmy: → mystika, → judaismus, → náboženství, → tradice, → kultura

L:
SADEK, Vladimír. Židovská mystika. Praha : Agite/Fra, 2009.
KAPLAN, Aryeh. Meditace a kabala. Praha : Volvox Globator, 1999.
IDEL, Moše. Kabala: Nové pohledy. Praha : Vyšehrad, 2004.

Václav Hlaváček 19.1.2017

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Xhlav21, Zofka777