Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kámen ve stavitelství

K. jako stavební materiál užívaný pro konstrukci obydlí již od pravěku, zvláště na územích s nedostatkem jiných materiálů, zejména dřeva. Jednalo se o kámen snadno dostupný, nacházející se v nejbližším okolí sídlišť. Dobývání k-e a jeho další úprava se objevuje ve vesnickém prostředí zejména ve vrcholném a pozdním středověku. K. sloužil také pro vnitřní vybavení - police, skříňky, nádržky na ryby, ohrazení míst určených ke spaní a k výzdobě (mozaika).

K nejstarším kamenným památkám pravěkého stavitelství se řadí sídliště ve Skara Brae na Orknejských ostrovech v Atlantickém oceánu. Tyto ostrovy byly osídleny již v době kamenné (cca do doby kolem roku 2 900 př.n.l. se datuje osm domů téměř čtvercovitého půdorysu se zdmi z pečlivě nasucho kladených kamenů. Dodnes se uchovaly do výšky až 1,5 metru.) Další oblastí, kde se rozšířily pravěké kamenné stavby, je Sardínie. Nuragy jsou věžovité stavby z doby bronzové a železné, měly nasucho kladené kamenné zdi o šířce 2 - 5 m. Sloužily především jako útočiště, ale plnily i další funkce, zejména kultovní. Někdy tvořily složité pevnostní komplexy.

V pravěku se k. využíval k řadě dalších staveb a konstrukcí - opevnění hradišť (valů), mohyl, kultovních areálů.

Ojedinělými památkami jsou megalitické stavby z neopracovaných, nebo jen hrubě otesaných kamenů a bloků. Některé z nich dosahují hmotnosti 20 tun a více - menhiry, dolmeny, kromlechy. Tato architektura se rozšířila zejména v eneolitu a době bronzové ve Středomoří, v západní a severozápadní Evropě.

Související pojmy: → stavitelství, → stavba, → architektura, → obydlí, → pravěk, středověk, → památka, → sídliště, → půdorys, → nurágy, → kult, → místo, → místo posvátné, → pevnost, → komplex, → hradiště, → val, → opevnění, → hradby, → mohyla, → areál kultovní, → megalit, → menhir, → dolmen, → kromlech, → henge, → mozaika, → kámen křížový, → kříž smírčí, → kámen pamětní, → kámen umělý.

L:
VAŘEKA, Pavel. Kámen v tradičním vesnickém stavitelství ve středověké Evropě. Kámen 4, 1998, s. 163-172.
HANZL, Zdenek, GÁBA, Zdeněk, PROCHÁZKA, Lubomír, SEDLICKÁ, Kateřina, SLUKA, Jiří, TRAXLER, Jiří. Kámen v rukodělné výrobě českého venkova. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003, 255 s.

Daniela Hořejší 11.5.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Danielah, Zofka777