Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Judaismus

J. je termín, který označuje náboženství židovského národa – Izraele. Dříve se v křesťanském prostředí používaly pro víru židů obraty jako izraelitská víra, židovská víra nebo mojžíšská víra. Židé sami své náboženství označovali a označují jako emuna (víra) nebo da'at (náboženství). Moderní termín jahadut (židovství) se vztahuje spíše na kulturně-národnostně-náboženský celek (odvozen z německého Judentum). V této souvislosti je třeba rozlišit mezi j. jako náboženstvím, a židovstvím jako kulturně-nábožensko-nacionálním souborem, zahrnujícím historii, jazyk (hebrejština), zemi (státní útvar), liturgii, filozofii, umění, soubor etických zásad a náboženských praktik.

Vznik j.

J. a jeho dějiny jsou neodmyslitelně spjaty s dějinami Izraele a židovského národa. J. vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. tisíciletí př. n. l. Předky izraelská národa jsou tři praotcové Abrahám, Izák a Jákob. Jákob, poslední z patriarchů, měl 12 synů, z nichž povstalo dvanáct kmenů, které se jednotně nazývaly Izraelem. Po vyjití z egyptského otroctví jim byl skrze Mojžíše dán Boží zákon – Tóra, což je jeden z momentů, který je považován za vznik židovského náboženství. Z j. také přímo vycházejí dvě největší světová náboženství, křesťanství a islám.

Princip j.

J.je monoteistickým náboženstvím, tzn. že uctívá jediného Boha. Uctívání jiných bohů je zapovězeno, stejně jako uctívání soch, jiných předmětů či míst nebo přírodních úkazů. Současná religionistika se domnívá, že židovský monoteismus vznikl synkrezí starších, polyteistických kultů blízkovýchodního starosemitského panteonu, které byly následně sjednoceny do kultu jediného Boha. Pozůstaky tohoto dávného mnohobožství spatřují religionisté v množství jmen, která Bůh v judaismu má.

Směry uvnitř j.:

Ultraortodoxní j. - odmítá některé aspekty současné moderní společnosti.

Ortodoxní j. - v současnosti ho zastává zhruba 20–30 % židů na světě.

Konzervativní j. - směr, který vznikl a je rozšířen především v USA.

Reformní j. - zastáván od 19. století vetšinou židů v Evropě.


Související pojmy:→náboženstvícírkevmystikakabalaIzrael

L:

LANCASTER, Brian. Judaismus. Praha : Knižní klub Ikar, 2000.

NEWMAN, Ja'akov; SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z. Praha : Sefer, 1992.

SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha : Vyšehrad, 1999.

Václav Hlaváček 19.1.2017

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Xhlav21, Zofka777