Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Inventarizace prvků

I.p. je nedílná součást předprojektové přípravy v památkové péči, která má zajistit ochranu a zachování hodnotných architektonických detailů a uměleckořemeslných součástí stavby (včetně poškozených či torzálních a volně uskladněných). Jedná se tedy o podlahy, dveře, okna, kování, mříže, obložení, schodiště, zábradlí, stropy ale i kamna apod. I.p. se provádí před zahájením samotných vyklízecích, stavebních či restaurátorských prací, a to i v případě, že jednotlivé prvky nejsou odstrojovány, aby byly v patřičné fázi obnovy znovu osazeny, ale i pokud jsou chráněny na svém původním místě.

Postup i.p. Po obhlídce a identifikaci jednotlivých prvků jsou prvky změřeny (rozměry, detaily profilace apod.), podrobně popsány (materiál, povrchové úpravy, kompletnost a technický stav, původnost či druhotnost osazení) a fotograficky zdokumentovány.

I.p. vyžaduje stanovení základních reprezentativních skupin, do nichž jsou jednotlivé prvky rozčleňovány. Počet reprezentativních skupin a jejich struktura jsou dány charakterem objektu a množstvím inventarizovaných prvků. Každý prvek je zaznamenán na inventární kartě, která nese jeho fotografii či kresbu a dále uvádí jeho lokalizaci na stavbě, počet kusů, podrobný popis, rozměry, stav a původnost. Součástí karty je návrh na zachování nebo odstranění prvku a doporučený způsob ošetření. I.p. je vhodné zpracovat digitální i papírovou formou. "Systém podrobné digitální inventarizace sehrál významnou roli např. při obnově Obecního domu a Nostického paláce v Praze a stal se základním systémovým nástrojem restaurování Müllerovy vily v Praze." (Girsa a kol.)

U méně rozsáhlých památek nebo dílčích úprav lze i.p. zpracovat zjednodušeně, avšak se zachováním důležitých informací.

Související pojmy: → péče památková, → torzo, → obnova památky, → restaurování, → fotodokumentace, → lapidárium.

L: GIRSA, Václav, HOLEČEK, Josef, JERIE, Pavel, MICHOINOVÁ, Dagmar. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Praha : Národní památkový ústav - ústřední praoviště, 2004, 108 s.

Klee 10.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Klee, Zofka777