Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Intervence

Městský úřad v Semilech. Foto Aleš Jungmann. Zdroj: [1]
Sociální byty v Rotterdamu. Zdroj: [2] a [3]

Pojem i. obecně vyjadřuje 1. zásah, zákrok v něčí prospěch, vložení se do něčeho, přímluvu nebo méně často i zprostředkování, zásah osobní či úřední, podle oblasti právní, ekonomický aj., v politice pak i 2. násilný zásah mající podobu vměšování se do vnitřních záležitostí jiného státu nebo do jeho vztahů se státem třetím.

V oblasti hmmotné kultury a památkové péče je i. 3. nejběžnějšímm typem konverze (lišícím se od akceptace) výraznějšími a četnějšími zásahy do původní hmoty objektu; i. se snaží o maximální využití původních kvalitativních parametrů a prvků stavby, jimiž jsou plošné a výškové rozměry objektu, jeho nosné konstrukce a architektonické prvky, např. schodiště, okna, části zdiva vystupující na povrch apod., jež nelze žádnou novostavbou v podstatě nahradit.

Nové zásahy provedené v rámci i. vždy na objektu zanechávají odraz současné doby a vytvářejí tak určitě napětí mezi původní výrobní a novou nevýrobní funkcí. I. (resp. obecně i konverze (adaptace) industriální stavby má ale význam jen v tom případě, že původní struktura stavby a další stopy jejího původního účelu, jsou stále přítomné a patrné (→ genius loci). Přehnaná míra i., tj. zásahy hraničící až s destrukcí významné části původní hmoty objektu je případem tzv. fasádismu.

Jako příklad i. v Česku lze uvést Městský úrad Semily, který představuje konverzi Schmittových textilních závodů z roku 1884, jejímiž autory byli architekti Jan Duda a Filip Horatschke, kteří se snažili objektu navrátit původní výraz (strukturou fasády, okenními výplněmi, přiznáním sloupů a stropních konstrukcí). Objekt byl adaptován bez zásahů do nosných konstrukcí, vhodnou přístavbou bylo dosaženo jeho bezbariérovosti, stavba byla dokončena v roce 2005.

Zahraničním příkladem i. mohou být sociální byty v Rotterdamu v Nizozemsku. Jde o konverzi tří původních objektů architekta A. van der Steura z let 1924, 1941 a 1950 s původní funkcí úpravny vody (Snelfiltergebouwen), kterým hrozila v 70. letech 20. století demolice. Díky aktivitám skupiny „Utopia“ ale došlo ke konverzi na 140 sociálních bytů pro jednočlenné a dvoučlenné domácnosti. Architekti Wytze Pitajn a Jan Mulder respektovali původní koncepci objektu, zachovali klenby, oblé římsy i okenní tabule. Konverze je zdařilá i z pohledu ekonomického, neboť demolice betonových objektů by byla příliš nákladná.

Související pojmy: → konzervace, → konverze, → adaptace, → akceptace, → architektura industriální, → dědictví průmyslové, → fasádismus, → destrukce, → demolice.

L: ŠENBERGER, Tomáš. AID: Industriální otisky ve studentských projektech. Časopis Architektura, č. 10, 2009. Přístup z: [4]; ZEMÁNKOVÁ, Helena. Tvořit ve vytvořeném. Praha : CERM, 2003, 160 s.; ARCHIWEB. Městský úřad Semily. Přístup z: [5].

Jan Mottl, Eva Heřmanová 14.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777