Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Interpretace je tvůrčí proces, který se tvoří, konstruuje, dělá. Její kvalita je závislá na kvalitě interpreta - vznikla způsobem jeho myšlení.

Do (každé, tedy i historické) interpretace se přimíchává postoj toho, kdo interpretuje. Pohled do minulosti je vždy interpretací, protože musí zákonitě docházet k výběru. Žádná promluva není prosta stanoviska mluvčího a jeho pragmacie: proč mluví, co vybírá, co vyzdvihuje, čeho si váží. Není možné „zopakovat“ minulé, je možné pokud možno co nejvíce objektivně, tj. z mnoha stran uvažovat trsy souvislostí a připočítat úhel pohledu, který se nepozorovaně, „průhledně“ spolupodílí na významu řečeného. (Výklady historických dějin jsou také často zaneseny zpětnou projekcí aktuálních politických zájmů). Proto Dějiny umění (kniha plná názorů a zdůvodňování interpretů) nejsou dokument, jsou sbírkou interpretací, kde musíme uvažovat jejich kvalitu nebo banalitu. Dokonce i dokumentární fotografie nese pečeť svého tvůrce a je tedy interpretací.


Zdroj: Studijní texty, které jsou vybrány z publikací:

DYTRTOVÁ, K. Umění a design - revize aktuálních funkcí. In: Kolečková, Z., Koleček, M. (ed.) Design Ústí, Ústí nad Labem: FUG UJEP 2015. s. 74-89, s. 116. ISBN 978-80-7414-964-1.

DYTRTOVÁ, K., RAUDESKÝ, M. a kol. Ko-text. Tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák. Praha:PF Univerzita Karlova, 2015, Ústí nad Labem: UJEP FUD, 2015. s. 220. ISBN 978-80-7290-828-8. ISBN 978-80-7414-920-7

DYTRTOVÁ, K. Kapitoly z dějin výtvarných oborů. 2.rozšířené vydání. Ústí n. L.: PF UJEP Ústí nad Labem, 2013. 203 s. ISBN 978-80-7414-687-9

DYTRTOVÁ, K., RAUDESKÝ, M. Exprese. Praha: PF Univerzita Karlova, 2017, Ústí nad Labem: UJEP FUD, 2017, v tisku.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Annegold, Quido Meruňka