Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Integrace kulturní

Pojem i.k. představuje proces prolínání a vzájemného uznávání kulturních hodnot, nejen duchovních a materiálních, v němž dochází k začlenění hodnot, znaků a norem kultury jakéhokoliv etnika do celkové kultury dané majoritní společnosti, aniž by došlo k potlačení či dokonce zániku kultury integrované menšiny. Kulturu lze v tomto kontextu charakterizovat jako „celistvý systém významů hodnot a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti, které prostřednictvím socializace předávají dalším generacím“. (Murphy, s. 32)

Za kulturně integrovanou etnickou či národnostní skupinu považujeme takové společenství, jehož členové jsou schopní a ochotní komunikovat jak se členy majoritní společnosti, tak se členy ostatních minorit a zároveň se jim daří uržovat či rozvíjet svoji vlastní kulturu a její součásti (projevy), tj. zejména jazyk, tradice, náboženství, gastronomii apod.

Obecně lze proces integrace hodnotit i v dalších oblastech (např. v oblasti přístupu ke vzdělání či vzdělávání, k bydlení, zaměstnání, zdravotní péči, práva volit a být volen apod.).

L: MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : SLON, 2004, 268 s.

Související pojmy: → integrace, → minorita, → národnost, → etnikum, → klima etnické, → kultura, → subkultura, → identita kulturní, → identita národní, → tradice, → asimilace, → segregace.

Darina Kollárová 26.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777