Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Intaglio

(z lat. intaglio = rytecká práce), též intaglie

1. I. je drahý kámen nebo sklo se zahloubeným řezaným nebo rytým reliéfem. Takové kameny sloužily zejména jako šperky a pečetidla. Obecný pojem gema zahrnuje i. a kameje.

K řezbě i-í užívá se hlavně ametyst, achát, karneol a hyacint. V případě rytí z rubové strany se užívají průhledné kameny, v případě pečetných prstenů i neprůhledné minerály.

Námětem řezeb byly nejčastěji portréty, mytologické a alegorické scény. Darování cenné i-e bylo v období helénismu výrazem lásky. Známé jsou např. i-e z Pompejí.

2. V německojazyčné literatuře se dříve označovala slovem i. také plně plastická (dřevo)řezba – pocházející od „intagliatore“ (italsky řezbář).

Související pojmy: → řezbář, → mythologie, → alegorie, → portrét, → helénismus, → drahokam, → reliéf, → šperk, → gema.

VÍŠKOVÁ-MRÁKOTOVÁ, Eva. O glyptice [on-line]. [cit. 2013-8-22]. Přístup z: [1]; Intaglio. In: Das grosse Kunstlexikon von P.W. Hartmann [on-line]. BeyArs GmbH: Salzburg [cit. 2013-8-22]. Přístup z: [2]; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvanáctý díl. Praha : Paseka, 1997, s. 680.

Anna Goldmanová 23.8.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Echo, Zofka777