Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Institut dokumentárního filmu

I.d.f., tj. IDF, založený roku 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Institut pomáhá režisérům a nezávislým producentům při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Spolupracuje s mezinárodními festivaly, televizními stanicemi, distributory, obchodníky, trhy, filmovými institucemi, finančními programy pro podporu daného oboru (MEDIA Desky), vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby. IDF se zaměřuje především na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje, tzn. od vývoje, financování a výroby až po postprodukci, distribuci a propagaci.

IDF za dobu své existence shromáždil kolem sebe celou řadu filmařů, skupin vybraných profesionálů s projekty či filmy, domácí i mezinárodní dokumentární komunitu (networking, otevřené akce pro profesionály) i veřejnost (portál www.DOKweb.net). Podařilo se mu dokončit přes 180 dokumentárních filmů. Dalších téměř 1000 dokončených dokumentů se stalo součástí jeho distribuční podpory. Mnoho filmů podporovaných IDF získalo ocenění na předních filmových festivalech ve světě.

V roce 2008 IDF dostal Cenu EDN za své aktivity při budování centrální organizace a profesní platformy.

IDF provozuje tyto aktivity:

  • Ex oriente film (určený pro projekty ve vývoji) – mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu podporující jeho vývoj a financování ve střední a východní Evropě. Tři týdenní setkání umožní účastníkům pracovat na svých dokumentech a hledat možnosti jejich financování spolu se zkušenými světovými režiséry, producenty, tutory, audiovizuálními odborníky a televizními producenty. Na workshop Ex Oriente Film navazuje Program návazné podpory.
  • East european forum (určen pro projekty ve vývoji a výrobě) – největší setkání středo a východoevropských dokumentárních tvůrců s předními evropskými a severoamerickými televizními producenty, distributory, nákupčími a zástupci filmových fondů. Režiséři a nezávislí producenti zde nabízejí své projekty ke koprodukci, předkupu práv a k jiným formám finanční podpory.
  • East silver (určen pro nové filmy v distribuční fázi) – je dokumentární trh zaměřený výhradně na střední a východní Evropu. Hlavním cílem trhu je vytvoření přehledného katalogu a digitalizované videotéky nově vytvořených filmů; videotéka je zpřístupněna nejširšímu okruhu filmových profesionálů (zástupcům televizních stanic, představitelům filmovým festivalům, obchodníkům).
  • Projekt český dokument (určen pro české profesionály dokumentárního filmu) – přispívá k vývoji dokumentárních děl, napomáhá jejich zviditelnění a distribuci. Patří sem pravidelné semináře na aktuální témata, katalog České dokumentární filmy vydávaný spolu s Českým filmovým centrem, prezentace připravovaných dokumentů atd.
  • East Doc Platform je akce představující tradiční aktivity IDF podporující východoevropský dokument ve všech fázích vývoje. Součástí programu jsou East European Forum, laboratoř a prezentace Doc Tank, Project Market a East Silver videotéka. Pro hosty East Doc Platform je navíc připraven otevřený program nabízející "master classes" významných světových režisérů, případové studie, semináře a přednášky.
  • www.DOKweb.net – je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci atd. Jeho součástí jsou databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží.

Výkonným ředitelem IDF je B. Schuch.

Související pojmy: → portál, → dokument, → film, → instituce, → fond, → festival, → trailer, → video, → reportáž, → katalog, → seminář, → distribuce, → režisér, → centrum, České filmové, → digitalizace, → televize, → workshop, → networking, → propagace, → distribuce, → postprodukce, → MEDIA Desk, → Cena EDN.

Odkazy:
dokweb.net/ [on-line]. Institut dokumentárního filmu : Praha 1 [cit. 2014-10-14]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 14.10.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Echo, Zofka777