Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Instalace

Pojem i. je používán ve významu činnosti, tj. jako 1. montáž, rozmísťování, umísťování; jako 2. výsledek této činnosti, tj. konečné rozmístění, hotové vybavení, např. budovy; 3. jako slavnostní uvedení určité osoby do úřadu nebo do funkce; 4. i. softwaru, tj. zavedení, resp. zaevidování počítačového programu do zvoleného operačního systému.

V oblasti kultury a umění je pojem užíván zhruba od 70. let a označuje 5. způsob umělecké tvorby navazující na pop-art, happening, konceptuální umění a environmentální tvorbu. Klade důraz na odmítání produkce uměleckých děl jako prodejních předmětů a realizuje uměleckou tvorbu formováním samotného prostoru, ve kterém se divák nachází (exteriér či interiér). Oproti např. happeningu je předmětná stránka díla v rovnováze s procesní.

Site specific i. jsou trojrozměrné práce; nejsou vytvářeny tradičně, ale složeny ze všedních předmětů, takže umělec může dílo rozebrat a znovu ho kdekoliv složit. V rámci i. není umělcova ruka tak viditelná jako na malbě nebo soše. Speciální formou jsou i tzv. zvukové i. spočívající např. v tvorbě zvuků vytvořených pohybem, kombinací průmyslových a každodenních zvuků apod.

K zahraničním protagonistům i. patří Joseph Beuys, Christian Boltanski, Jonathan Borofsky, Marcel Broodthaers, Chris Burden, Hans Hacke a další. V Česku vytvářeli v 70. a 80. letech instalace A. Šimotová, J. Sozanský, S. Zippe, I. Kafka, Z. Beran, S. Klimeš, M. Titlová a V. Stratil. Dnes i. patří k nejběžnějším vizuálním uměleckým projevům; i. se rozvíjela především v posledních dvou desetiletí 20. století, a to v interiérech, zejména v galeriích, které rozšiřují možnosti komplexního využití prostoru i nekonvenční aktualizaci uměleckých projektů.

V dalších významech i. značí 6. konečné rozmístění vystavovaných předmětů na výstavě, v muzeální a jiné expozici; 7. uspořádání či utváření nějakých prostor podle jednotného výtvarného konceptu.

Související pojmy: → umění, → pop-art, → Street Art, → happening, → umění konceptuální, → exteriér, → interiér, → galerie, → expozice, → site specific art.

L: GRAHAM-DIXON, Andrew a kol. Umění - velký obrazový průvodce. Praha : Euromedia Group, 2010; GAWLIK, Ladislav. Dějiny výtvarného umění - 2. díl Od moderny do současnosti. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010; HOROVÁ Anděla a kol. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha : Academia, 1995.

Monika Ferbasová, Eva Heřmanová 14.12.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777