Z Arts Lexikon
Verze z 17. 5. 2013, 16:26, kterou vytvořil Joe Angrešt (diskuse | příspěvky) (Inkunábule)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Inkunábule

Pojem i. (z latinského in cunabulis, tj. „v kolébce“), tj. česky prvotisk, označuje 1. knihu, resp. nejstarší tištěná díla, jejichž vznik lze datovat zhruba od roku 1450 (vynález knihtisku) do roku 1500 (tisky z let 1500 - 1550 se nazývají paleotypy). Pro tato díla je charakteristické využití zvláštních liter nebo zvláštních sad liter, někdy i zvlášť pro každou knihu. (Wikipedie). Označení i. se používá také pro 2. nejstarší grafické listy (i ocelorytiny). V přeneseném slova smyslu se pojem i. také používá pro 3. označení novátorských děl, jimž z hlediska historického vývoje je přiznáván primát.

Rok 1500 jako časovou hranici i. stanovil J. Saubert a je mezinárodně uznávána. Trojánská kronika obsahuje 390 nečíslovaných stran a je tištěna na bílém papíře italské výroby tzv. českou bastardou (druh gotického písma). Na historickém území Čech a Moravy bylo do r. 1500 vytištěno 51 i., z toho 34 česky, 16 latinsky a 1 německy. Do roku 1486, resp. 1487 se u nás knihtisk rozvíjel především v Plzni, v menší míře ve Vimperku, později též v Praze, Brně, Kutné Hoře a Olomouci.

První tištěné knihy jsou mohučské tisky Guttenbergovy. Německý zlomek o posledním soudu měl 27 stran a je uložen v Gutenbergově muzeu v Mohuči. Plně zachovalou i. je Guttenbergův tisk tzv. Tureckého kalendáře na rok 1455 (tisk z roku 1454). Prvním českým prvotiskem je Kronika trojánská, tištěná v Plzni kolem roku 1468. Celkový počet prvotisků se odhaduje přibližně na 40 000 knižních jednotek.

Nejpočetnější sbírka klasických knižních i., v počtu asi 400 kusů, se nachází v klášteře ve Vyšším Brodu, další obsáhlou sbírku v počtu asi 230 kusů lze v Česku shlédnout v knihovně zámku Kynžvart (viz Zámecká knihovna, popř. Kynžvartská digitální knihovna). Nejpočetnější sbírky i. ve světě se nacházejí v těchto knihovnách: Vatikánská apoštolská knihovna v Římě; Pařížská Mazarinova knihovna; Knihovna starých a vzácných tisků University of Illinois.

Oborem zabývajícím se studiem i. je inkunabulistika.

Související pojmy: → kultura hmotná, → autenticita, → originál, → inovace, → digitalizace, → knihovna.

L: VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha : Libri, 2006; Encyklopedie Wikipedie. Heslo Inkunábule. Přístup z: [1]; Databáze jazykově českých prvotisků. Kabinet pro klasická studia AV ČR. Přístup z: [2]; Encyklopedie CoJeCo. Heslo Prvotisk. Přístup z: [3]; BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. Praha : Panorama, 1990; BLAŽÍČEK, Oldřich J. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991; Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. Slovník literární teorie. Plzeň : Československý spisovatel, 1984.

Eva Heřmanová 20.9.2012, Barbora Hrabáková, Ondřej Pešek 30.10.2012, Blanka Pazderová 17.5.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Ope, Zofka777