Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Industriál

V kultuře. Industriál (z angl. industrial - průmysl, průmyslový) je 1. souhrnný pojem, který, přestože je některými autory popisován jako "s nadsázkou používané zkratkovité a zkomolené pojmenování" (Dvořáková, 2007), označuje nejen všechny průmyslové památky a brownfields, ale také veškerou kulturní a estetickou zkušenost s touto tematikou spojené. „Je to pojem méně zaujatý vzpomínkami a více obsahující nový zážitek s podtextem alternativní umělecké inspirace“ (Dvořáková, 2007), který lze použít pro pojmenování hodnot spojených s kulturním prožitkem z opuštěných staveb a který dává do popředí vcítění se do atmosféry, jakou nám tyto stavby poskytují.

Souvztažnost pojmu industriál k příbuzným pojmům. Zdroj: Dvořáková,E, Fragner, B., Šenberger, T.

V hudbě. Industrial označuje 2. specifický hudební žánr, který ne náhodou nese právě toto pojmenování. Jeden z jeho zakladatelů se údajně vyjádřil, že "„hippies obsadili přírodu, rockeři města a punkové sídliště. Nám nezbývá nic jiného než přístavní doky, tovární haly a nádvoří“ (Vlček In: Dorůžka, 1991). Záměrem není harmonie, ale zachycení negativních jevů civilizace a mechanizace lidského života. Hudba je dehumanizována a „drsnost a strukturovaný zvukový chaos se zvuky pneumatických kladiv, rozbrusek a úderů kovových tyčí,“ (Dvořáková, 2007) byly v jejích počátcích (a často i dnes) pro industriální hudbu stejně typické jako "zvuky cirkulárky, klavíru (který byl cirkulárkou rozřezán) nebo jiného civilizačního zdroje emocionálního hluku“ (Vlček In: Dorůžka, 1991).

Přestože to nemusí být na první pohled zjevné, tyto kompozice „souzněly se světem zanikajících průmyslových monster a se scénou blízkou znepokojení po návštěvě dolu či hutě“ (Dvořáková, 2007). Inspirace průmyslem a jeho pozůstatky je zjevná, ale nespočívá tolik v použitých nástrojích ani v charakteru zvuku ne nepodobném průmyslové výrobě, ale v podobě na úrovni estetického prožitku. Proto pojem i. překračuje rámec pouze hmotné kultury.

Mezi derivované hudební žánry patří: noise, industrial rock a metal (převážně ve smyslu zapojení výrazných elektronických podkladů), neo-folk, post-punk, martial industrial (hudba inspirovaná válečnou tematikou) aj.

Související pojmy: → brownfields, → dědictví průmyslové, → konverze, → památka technická, → památka industriální, → noise, → metal, → hudba.

L: DVOŘÁKOVÁ, Eva, FRAGNER, Benjamin, ŠENBERGER, Tomáš. Industriál - paměť - východiska. Praha : Titanic, 2007, 243 s. Zmizelá Praha; DORŮŽKA, Petr. Hudba na pomezí: [sborník]. Praha : Panton, 1991, 294 s. Impuls (Panton).

Jan Bok 30.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Stín, Zofka777