Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Impresionismus

I. je umělecký směr, který vznikl roku 1870 ve Francii. I. navazuje na realismus a zároveň reaguje na ateliérovou malbu. Hlavním cílem i. je příroda a krajina, jejichž téma je zachyceno ve všech dílech. Zároveň se i. snaží o zachycení atmosféry daného okamžiku a duševního rozpoložení. Přestože i. potlačuje kontury linií, považuje se za realismus dovedený do dokonalosti. V roce 1890 potlačuje i. rozvoj moderního umění a prosazování tradiční akademické tvorby.

I. byl pojmenován podle obrazu Clauda MonetaImpression, soleil levant (1874). I. se dostalo stejně jako mnoha uměleckým směrům posměšného pojmenování. Poprvé tento pojem použil kritik Louis Leroy, neboť zmíněný obraz považoval za nedokončený.

K významným osobnostem světového výtvarného umění i. patří např. Edgar Degas, Edouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, P. A. Renoir, Paul Gauguin, Paul Cézanne či Vincent van Gogh. Představiteli českého i. jsou Antonín Slavíček, František Kupka aj.

I. se také projevil v literatuře, kde se autoři snažili vystihnout nálady a pocity pomocí veršů, popř. prózy. Tato snaha vedla až k symbolismu. Světovými autory i. byli Francouzi Marcel Proust, Paul Bourget, Paul Verlaine, Rus Antonín Pavlovič Čechov či pražský spisovatel Franz Kafka, který svá díla psal německy.

I. přinesl nové prvky do hudebních děl. Využívanými prvky v i. hudbě jsou disharmonie, osamocení hlasů. K významným tvůrcům i. patří Francouz Claude Debussy, českými zástupci Josef Suk nebo Vítězslav Novák.

Impresionisté tvořili v protikladu ke staleté tradici v plenéru. Nemalovali – jak bylo dosud obvyklé – historická, náboženská nebo mytologická témata, ale „všednost“: měšťany, baletky, herny a přírodní imprese. Barvy se prací v přírodě prosvětlují, stíny jsou barevně bohatší, tváře ve slunečním světle mají množství barevných odlesků a kontury ztrácejí ostrost.

Související pojmy: → žánr umělecký, → expresionismus, → hudba.

L: WALTER, Ingo F. Impresionismus. Bratislava : Slovart, 2008, s. 712; WELTONOVÁ, Jude. Impresionismus, základní příručka, která vám názorným způsobem přiblíží svět impresionistických malířů a vlivy, které utvářely jejich dílo. Bratislava : Perfekt, 1996; s. 64; KOL. AUTORŮ. Malířské umění od A do Z: Dějiny malířského umění od počátků civilizace. Praha: Rebo Productions, 1995, 766 s.

Zdeňka Holubová 29.1.2013, Martina Pospíšilová 3.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Berrendal, Quido Meruňka, Zofka777