Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Impregnace

(z lat. impregnate – naplnit ingrediencí)

1. V restaurátorství napouštění porézních materiálů roztoky polymerů a jinými prostředky (fungicidy, insekticidy) za účelem jejich zpevnění, ochrany (např. před vlhkostí, hmyzem, houbami a plísněmi) a stabilizace proti vlivům prostředí. Pojem se užívá i pro výsledek této činnosti.

Tkaniny se napájejí mastnotami, aby se staly nepromokavými, dřevo nebo tkaniny se mohou napouštět roztokem rozličných solí (př. dřevo chlóridem zinečnatým pro zajištění ohnivzdornosti – tzv. burnetování), kameny se zvláště pro umělecké účely natírají roztokem vodního skla, aby se zamezilo jejich větrání atp.

Způsob i. se řídí impregnovaným materiálem, tvarem předmětu, jeho velikostí a stupněm poškození. Nejběžnějším, avšak nejméně účinnými způsobem jsou postřiky a nátěry. Pracná a účinná jen omezeně je i. injekční stříkačkou (př. dřevo napadené červotočem). Injektáž infuzní technikou má tu výhodu, že impregnační látka nepřichází do styku s povrchem (např. polychromií), který by mohl být poškozen. Nejúčinnější je i. ponořením do impregnačního roztoku. Efekt lze zvýšit tzv. vakuovou i-í, kdy je vzduch z kapilárního systému materiálu odsáván, čímž se sníží tlak a zvýší průnik látky do předmětu. Objekt se umístí do autoklávu nebo vloží do hermeticky uzavřeného elastického obalu např. z kaučukové nebo polyethylenové fólie. Metoda je poměrně jednoduchá a používá se i pro větší objekty (kupř. dřevěné plastiky). Její předností je snížení rizika předčasného ztuhnutí roztoku před tím, než roztok pronikne do nitra předmětu.

2. V konzervárenství prosycení potravin látkou (kupř. mastnotou) k vytěsnění vzdušného kyslíku – př. i. ovocných šťáv.

3. V biologii prostoupení buněčných stěn organickými látkami, proniknutí, prosycení biologického materiálu vhodným činidlem pro studijní účely.

4. V medicíně histologické způsoby zvýraznění vzhledu tkání redukcí částic některých kovů.

5. V mineralogii jemné rozptýlení rud v hornině zaplňující její póry a trhliny.

Související pojmy: → restaurování, → plastika, → mineralogie, → kaučuk, → polychromie, → sklo vodní, → biologie, → konzervárenství.

L: KUBIČKA, Roman a Jiří ZELINGER. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, s. 23. ISBN 8024790467; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl dvanáctý. Praha : Argo, 2002, 1137 s.; KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2007, s. 341.;

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777