Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Ikonografie mariánská

I.m. je souhrnné označení zobrazení Panny Marie, zejména s dítětem (Ježíškem).

Náměty vycházejí primárně z biblických textů, věroučných kázání, traktátů, apokryfů, duchovní poezie a z kázání. Rozšíření námětu přispělo hlavně ustanovení na Efeském koncilu v roce 431, že Panna Marie je Matkou Boží (řec. Theotokos).

K základním atributům Panny Marie patří koruna a závoj (rouška). Pokrývka hlavy je zpravidla bílá, dlouhý šat sepnutý sponou je modrý, doplňovaný červenou, zelenou nebo zlatou. Někdy je Panna Marie oděna i v bílých šatech, což je ale výjimečné a svědčí o zvláštním typu zobrazení. Většina motivů je symbolem panenství a Neposkvrněného početí (lat. Immaculata). Atributy jsou např. studna, ovoce (jablka), lilie, růže, slunce a měsíc, hvězdná svatozář atd. Panna Marie stojící na hadovi nebo dráčkovi se vztahuje k odsouzení hada (Gen 3, 15) a vykládá ji jako druhou Evu. Malý Ježíšek často drží atributy svrchované moci, např. jablko, ptáčka, knihu, pero nebo kalamář.

Nejčastějšími zobrazeními Panny Marie je Madona a Pieta. Madona je Panna Marie zobrazená s malým Ježíškem a Pieta je Panna Marie držící mrtvé tělo Ježíše Krista.

Během staletí se ale vyvinuly a ustálily různé typy zobrazení Panny Marie, které můžeme rozdělit do tří velkých skupin. Solitérní Panna Marie; Panna Marie s děckem, kde se často objevují další postavy jako např. sv. Jan Křtitel nebo sv. Josef; a scény ze života Panny Marie, které mohou být uspořádány do dvou cyklů - Sedm radostí Panny Marie a Sedm bolestí Panny Marie.

1. Samotná Panna Marie: Orantka; Trůnící nebo stojící; Kojící; Milosrdná; Vítězná (řec. Nikopoia); Hodegetria; Apokalyptická žena; Nanebevzatá; Ochranitelka; Na lvu; Matka moudrosti; Neposkvrněné početí (lat. Immaculata); Královna nebes (řec. Assumpta),

2. Panna Marie s Ježíškem: Příbuzenstvo Kristovo; Sv. Anna Samotřetí a sv. Anna vyučuje Pannu Marii; V majestátu (it. Maesta); Sacra conversazione,

3. Scény ze života Panny Marie: Narození; Cesta do chrámu; Zasnoubení; Andělské zvěstování; Navštívení Panny Marie; Narození Páně; Adorace děcka; Klanění tří králů; Klanění tří pastýřů; Útěk do Egypta; Zastavení na útěku do Egypta; Obětování Páně; Seslání sv. Ducha; Nesení kříže; Ukřižování; Smrt Panny Marie; Nanebevzetí; Korunování; Oplakávání Krista.

Související pojmy: → ikonografie, → náboženství, → atribut, → motiv, → symbol, → traktát, → apokryf, → koncil, → immakulata, → madona, → pieta, → cyklus, → religiozita, → svatozář, → symbolika, → církev, → kult mariánský, → mariologie.

L:
BLAŽÍČEK, Oldřich J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Aurora, 2013.
ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha : Karolinum, 2006.
ROYT, Jan. Zahrada mariánská : mariánská úcta ve výtvarném umění od středověku do 20. století. Sušice : Muzeum Šumavy, 2000.
ŠTAJNOCHR, Vítězslav. Panna Maria divotvůrkyně: Nauka o Panně Marii, Mariánská ikonografie, Mariánská poutní místa. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2000.

Kuthanová Kateřina 3.12.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Jitka Černá, Joe Angrešt, Zofka777