Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

IMC

IMC (International Music Council, tj. Mezinárodní hudební rada) je členská organizace propagující důležitost hudby v lidském životě. Jejím cílem je celosvětově udržitelný rozvoj hudebních sektorů, osvěta o hodnotě hudby a prosazování základních hudebních práv ve všech zemích.

Organizace byla založena v roce 1949 jako nevládní poradní orgán UNESCO v oblasti hudby. ICM sídlí v Paříži, na ředitelství UNESCO. Síť členských organizací IMC je možno najít ve 150 zemích všech kontinentů. Mezi její členy patří hudební profesionálové, pedagogové, umělci a skladatelé. Skrze své členy má IMC přístup k více než 1000 organizacím. IMC je reprezentována Regionální hudební radou (Regional Music Council) v každém z těchto pěti regionů: Afrika, Amerika, Asie-Pacifik, Evropa a Arabský svět.

Programy IMC

Imc Music Sector Development Program je program, který se snaží pomoci rozvojovým zemím s rozvojem jejich hudebního sektoru. O struktuře vývoje se rozhoduje na základě analýzy a diskuze s přihlédnutím na specifické potřeby potencionálních příjemců. UNESCO a IMC zahájily v rámci tohoto programu pilotní vzdělávací projekt ve východní Africe, jehož cílem je získat finanční prostředky pro hudební projekty v této zemi.

Dalším programem Capacity-building for members IMC podporuje rozvoj svých členských organizací různými způsoby, většinou na základě žádosti, ale i prostřednictvím seminářů a poskytováním dodatečných informací.

Pomocí Regional development programu IMC zakládá regionální rady, které by lépe porozuměly konkrétní problematice v daném regionu. Jedna z velmi úspěšných je Evropská hudební rada (European Music Council) v Evropě, jedna se momentálně zakládá v Africe a IMC také podporuje hudební rady působící v severní, střední a jižní Americe. První kroky jsou učiněny i k založení rady ve východní a jihovýchodní Asii.

V České republice působí česká sekce IMCČeská hudební rada – sdružující 47 důležitých hudebních organizací. Od roku 1994 uděluje, podobně jako IMC, čestné ceny výjimečným osobnostem nebo organizacím české hudební kultury.

Související pojmy: → Den hudby, Mezinárodní, → UNESCO, → hudba klasická, → iniciativa, → skladatel hudební, → projekt, → hudba, → kultura hudební, → hudebnost.

L: About IMC [on-line]. International Music Council: Paříž, © 2005 – 2014 [cit. 2014-03-31]. Přístup z: [1]; SMOLKA J. a kol. Malá encyklopedie hudby. Praha: Supraphon, 1983. s. 111.; Česká hudební rada [on-line]. Česká hudební rada: Praha, © Česká hudební rada [cit. 2014-03-31]. Přístup z: [2]

Soňa Kašpráková 31.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Soncaqe