Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

ICOMOS

I. čili International Council on Monuments and Sites (Mezinárodní rada pro památky a sídla) je nevládní organizace, sdružující přibližně 9 500 profesionálů z celého světa zabývajích se ochranou kulturního dědictví po celém světě. I. se zaměřuje na ochranu míst kulturního dědictví, podporu a aplikaci teorie, metodologie a vědeckých technik v oblasti ochrany a restaurování památek.

Organizace byla založena v roce 1965, popud k jejímu vzniku byl dán již Benátskou chartou z roku 1964. Členové I. přispívají k lepšímu zachování dědictví, standardů a technik pro každý typ nemovitosti patřící do kulturního dědictví. Generální shromáždění I. jsou uskutečňovány každé tři roky, především zde řeší vydávání mezinárodních významných dokumentů. Organizace I. má sídlo v Paříži. Česká republika k úmluvě přistoupila 15. února 1991, sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb.

Související pojmy: → památka, → dědictví kulturní, → UNESCO, → charta Benátská.

L: DEBNÁR V., LUKÁŠOVÁ E., MILLEROVÁ M., ŽÁKOVÁ E. Umělci bez hranic. Mezinárodní spolupráce a mobilita v oblasti kultury, Česká kancelář programu Culture 2009, s. 41; VOJTOVÁ L. Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území. Brno : Masarykova universita, 2006, s. 71.

Odkazy:

  • Webové stránky organizace: [1]
  • Webové stránky Českého národního komitétu ICOMOS: [2]
  • Aktuality na blogu: [3]

Eva Heřmanová 10.2.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, MONUDET, Zofka777