Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

ICOM

ICOM neboli Mezinárodní rada muzeí (International Council of Museums) představuje nevládní organizaci se statusem konzultanta UNESCO. Jedná se o síť více než 32 000 členů (32 969 v roce 2013) založenou v roce 1946 a sídlící v Paříži. Součástí organizace ICOM je diplomatická rada složená ze 136 zemí, jejíž snahou je reagovat na problémy a výzvy, kterým musí muzea v dnešní době čelit. Dále ICOM sdružuje 117 národních výborů a 31 mezinárodních komisí zaměřených na různé oblasti muzeí: umění, historie, přírodní vědy atd.

Mezinárodní komise sdružují muzea a jejich pracovníky podle konkrétního zaměření a usilují o rozvoj a spolupuráci v dané oblasti. Mezi mezinárodní komise řadíme např.:

  • CECA - Mezinárodní výbor pro vzdělání a kulturní činnost.
  • ICAMT - Mezinárodní výbor pro architekturu a muzejní technologie.
  • ICEE - Mezinárodní výbor pro výměny výstav.
  • MPR - Mezinárodní výbor pro marketing a PR.

Mezi hlavní cíle organizace ICOM patří: boj proti nelegálnímu obchodu s kulturními statky, propagace kultury a kulturního povědomí, řízení rizik, ochrana hmotného i nehmotného kulturního dědictví. ICOM plní své cíle prostřednictvím spolupráce s organizacemi UNESCO, INTERPOL a WCO (Světová organizace zákazníků). Pro aktivity organizace ICOM je zásadní Etický kodex přijatý v roce 1984. Kodex zahrnuje hodnoty a zásady, které by měli členové ICOM sdílet a dodržovat. Etický kodex byl přeložen do 37 jazyků.

Nejvyššími orgány organizace ICOM jsou poradní sbor, výkonná rada a valné shromáždění. Poradní sbor se setkává minimálně jednou do roka a sestává z předsedů národních výborů a mezinárodních komisí. Hlavním úkolem poradního sboru je zhodnocení aktivit v předchozím roce a projednání budoucího programu a rozpočtu. Výkonná rada je tvořena volenými členy ICOM, a to každé tři roky v rámci generální konference. V čele výkonné rady je prezident - od roku 2010 Hans Martin Hinz. Pro chod organizace je zásadní mimo jiné Sekretariát ICOM sídlící přímo v budově UNESCO v Paříži. Sekretariát zajišťuje koordinaci programů v rámci ICOM a poskytuje technické zázemí. Oficiálními jazyky organizace jsou angličtina, francouzština a španělština.

V České republice byl Český výbor ICOM založen v roce 1994 (jeho předchůdcem: Československý výbor ICOM). Český výbor sdružuje česká muzea a usiluje o jejich rozvoj v účasti na zahraničních konferencích a ve výstavní a publikační činnosti. Zajímavostí je, že v letech 1971 - 1977 byl prezidentem mezinárodní organizace ICOM prof. RNDr. Jan Jelínek, DrSc.

Související pojmy: → kultura, → muzeum, → UNESCO, → výbor ICOM, Český, → umění, → architektura, → výstava, → marketing, → public relations.

Odkazy:
Webové stránky organizace Internatinal Council of Muzeums ICOM. Přístup z: [1]
Webové stránky Českého výboru ICOM. Přístup z: [2]

Lucie Goryczková 1.10.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Gory.l, Joe Angrešt, Zofka777