Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

ICCROM

I. (tj. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Culture Properte, viz na [1]) neboli Mezinárodní středisko pro výzkum ochrany a restaurování kulturního dědictví, někdy nazývané i jako „Římské středisko“, je organizací, s níž spolupracuje Výbor pro světové dědictví UNESCO. Jde o mezivládní organizaci založenou v roce 1956 na 9. Generální konferenci UNESCO a sídlící v Římě.

Svojí činností I. přispívá k celosvětové ochraně movitého i nemovitého kulturního dědictví. Zaměřuje se na zlepšování kvality památkové péče, stejně tak i na zvyšování veřejného povědomí o důležitosti zachovávání kulturního dědictví. K ochraně kulturního dědictví přispívá v pěti hlavních oblastech činností: školení, poskytování informací, výzkum, spolupráce a veřejná osvěta.

Vizte též podrobně zpracované heslo v Terminologickém slovníku památkové péče NPÚ [2].

Související pojmy: → UNESCO, → dědictví kulturní, → restaurování.

L:
JESENSKÝ, Vít. ICCROM. In: Terminologický slovník památkové péče, on-line: [3].

Eva Heřmanová 17.2.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777