Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Hrad městský

Městský hrad (palác) v indickém Uidaipuru. Zdroj: [1]
Městský hrad v Kadani, kresebná rekonstrukce Jana Heřmana. Zdroj: [2]

H.m. je hrad vybudovaný na území středověkého města, půdorysně pravidelný v případě existence pravoúhlé městské parcelace (např. hrad v Hradci Králové) nebo nepravidelný v případě lokalizace v nerozparcelované části města (např. hrad v Kadani). H.m. se vždy nacházely na - z hlediska obrany - nejvýhodnějším místě, jejich nároží byla vybavena obrannými věžemi (viz též středoevropský → kastel), jejich typickým znakem byl velký obytný palác (např. hrad v Soběslavi či v Litoměřicích aj.). H.m. představuje vizuálně vícevěžový hrad s obvodovou zástavbou nacházející se na území města, nikoliv ve volné krajině, nacházející se zpravidla uprostřed historicky nejstarší části města.

H.m. vznikaly v Evropě od poloviny 13. století, v Česku pak často i během 14. století (např. hrad v Písku, Domažlicích), na Slovensku jsou typickými h.m. hrady v Banské Bystrici, Kremnici, Kežmaroku, dále lze uvést např. hrady Kos a Rhodos ve stejnojmenných městech, na stejnojmenných řeckých ostrovech, m.h. Gozzoburg v dolním Rakousku ([3]), městský hrad (palác) Udaipur ve stejnojmenném indickém městě ([4]) aj.

Související pojmy: → typologie hradů, → půdorys, → věž obranná, → kastel, → věž útočištní, → architektura fortifikační, → krajina kulturní, → krajina městská.

Eva Heřmanová 10.10.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Zofka777