Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Holba

(z něm. halb = polovina [mázu]), synonymicky též půlpinta

1. Stará dutá míra, užívaná zvláště pro nápoje, v Čechách asi půl pinty neboli mázu, 0,708 l.

2. Po přechodu na metrickou soustavu slovo h. užívá i k označení půllitrové sklenice.

3. Cínová, skleněná nebo keramická nádoba na nápoje s uchem a víkem, zpravidla zdobená malbou nebo reliéfem; dříve běžná.

Zvláštností jsou tzv. h-y cechovní, které patřily, stejně jako např. truhly, štíty nebo pokladnice, do majetku cechu. Tyto h-y bývaly veliké a velmi zdobné (př. h. cechu jirchářů od B. Elbela z r. 1702, cca 60 cm vysoká; válcová h. lipských pekařů a perníkářů od A. Bartela s datem 1727 – obě ve sbírce Vlastivědného muzeum a galerie v České Lípě).

Související pojmy: → cech, → galerie, → muzeum, → keramika, → reliéf, → malba.

L: holba. Příruční slovník jazyka českého [on-line databáze]. Ústav pro jazyk český AV ČR: Praha 1 [cit. 2013-8-18]. Přístup z: [1]; KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2007, s. 310; [2] [on-line]. Vlastivědné muzeum a galerie: Česká Lípa, © 2008 [2013-9-18]. Přístup z: [3].

Anna Goldmanová 23.9.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt