Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Hodnota památková

H.p. je soubor hodnot, které určitý objekt či předmět činí památkou. H-u.p-ou. vytváří zejména hodnota historickáhodnota umělecká a cena stáří. Tyto součásti h-y.p-é vycházejí z myšlenek a původního členění Aloise Riegla, dnes jsou navíc uvažovány i hodnota historického celku (tj. kontextu) a hodnota religiózního objektu. H.p. je tedy tvořena několika hodnotovými "vrstvami" památky.

  • Historická hodnota památky spočívá v dokumentaci něčeho minulého (např. uměleckohistorické epochy, konkrétní osobnosti, určité historické události apod.).
  • Umělecká hodnota památky (v tom též estetická hodnota, krása, emocionální působení) je hodnota často přesněji nedefinovatelná, proměnlivá a sociálně-politicky proměnlivá.
  • Cena stáří bývá chápána jako doklad existence objektu v čase, jako významnost, kterou určitá památka získává až časem.

H.p. je často velmi těsně vázána i na funkční kontexty dané památky (objektu, budovy, předmětu), kterou proto nelze zcela vytrhávat ze souvislostí a vytvářet z ní konverzí, konzervací a sólovou prezentací relativně sterilní izolovaný exponát.

Související pojmy: → péče památková, → hodnota památky, → památka, → památka kulturní, → kultura, → umění, → oceňování statků kulturních, → konverze, → konzervace, → prezentace, → exponát.

L:
RIEGL, Alois. Moderní památková péče. Praha : Národní památkový ústav, 2003, 172 s.
HORÁK, Petr, NEJEDLÝ, Vratislav. Základní pojmy v péči o kulturní dědictví. Pardubice : Universita Pardubice, 2013, 54 s.

Eva Heřmanová 2.10.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777