Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Hodnota kulturní (cultural value)

H.k. je velmi široký a vágní pojem. Jeho definice podle Vojtové je následující: „kulturní hodnoty lze charakterizovat jako komplex hmotných a nehmotných prvků vzniklých postupným vývojem osídlení, tradic plynoucích z charakteru místa a na místo vázaných. Je to trvalá hodnota, která se vyvíjí a doplňuje novými prvky, jejichž účinek může být obohacující, neutrální, nebo znehodnocující. Soubor kulturních hodnot spoluvytváří jedinečný, neopakovatelný a nenahraditelný obraz území, sídla, se kterým se obyvatelstvo více či méně identifikuje. Je nositelem kulturních tradic a zdrojem inspirace současné i budoucích generací.“

Související pojmy: → kultura, → kultura lokální, → kultura regionální, → kultura národní, → kultura hmotná, → kultura nehmotná, → místo, → hodnota mimořádná universální, → prvek kulturní, → tradice, → genius loci, → genius regionis, → krajina kulturní, → region kulturní, → region etnografický, → identifikace, → identita lokální, → zdroj kulturní.

L: VOJTOVÁ, L. Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území. Brno : Masarykova universita, 2006, s. 18, 208 s.

Eva Heřmanová 4.2.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777