Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Happening

Pojem h. označuje specifickou uměleckou formu, způsob uměleckého vyjádření, které je uskutečňováno prostřednictvím inscenované události, jíž se účastní diváci (účastníci h.) i sám umělec a jež se náhodně vyvíjí dle předem daných klíčových bodů. Přesný děj a obsah akce není předem známý, není ani předem nazkoušen (na rozdíl od divadelních a jiných představení). Vzniká teprve prostřednictvím interakce umělce s diváky, kteří se tak stávají přímou součástí díla, tudíž nejsou možné žádné reprízy.

H. se může uskutečnit v jakémkoliv prostředí – v obchodě, na silnici, v kuchyni – najednou nebo i po částech, přičemž mohou intervaly mezi jednotlivými částmi trvat i více než jeden rok. Materiální prostředí, v němž se h. odehrává, může být uměle vytvořeno, zcela převzato z okolí či jen lehce pozměněno. Stejně tak aktivity, prováděné v rámci h., mohou být aktivitami přirozenými, běžnými či uměle vytvářenými.

Cílem h. bývá často šokovat, provokovat, donutit společnost přemýšlet a jednat. Jeho důležitým rysem je užívání netradičních uměleckých prvků a forem – např. i spojování jednotlivých uměleckých druhů.

Jako první případ uskutečnění h. bývá považováno představení 18 Happenings in 6 Parts inscenované Allanem Kaprowem roku 1959 v Reuben Gallery v New Yorku. Podobně zaměřená představení odpovídající koncepčně h. však prováděla skupina sdružená kolem A. Kaprowa již od roku 1952 na Black Mountain College. Sám Kaprow vidí h. jako soubor událostí, které jsou prováděny či vnímány během určité doby na několika místech. V USA se o h. mluví zejména v souvislosti se 60. léty 20. století. V Čechách se tento jev objevil nejprve v roce 1963 (zejména aktivity Milana Knížáka – např. Demonstrace jednoho, Nucené symbiosy – a Zorky Ságlové – např. Pocta Fafejtovi, Kladení plín u Sudoměře) a poté opět v 70. letech 20. století.

Související pojmy → umění, → umění ve veřejném prostoru.

L: KAPROW, Alan. Some Recent Happenings. New York: A Great Bear Pamphlet. 1966. Přístup z: [1]; HLAVÁČEK, Ludvík. Artlist – Databáze současného umění. Heslo „Happening“. Praha : Centrum pro současné umění. Přístup z: [2].

Kristyna Klimešová 28.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777