Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Haltýř

(z něm. halten – zastavit, zachovat)

Zrekonstruovaný h. v Bezděkově nad Metují. Lukáš Jihonzik, 5. června 2014. Zdroj: Wikipedia.org. Přístup z: [1]

1. Roubená nebo zděná stavba obdélníkového či čtvercového půdorysu, vysoká asi 1 m, s valbovou nebo sedlovou střechou krytou šindelem nebo jinou krytinou. Přístřešek býval otevřený zpravidla na severní stranu. H-em protékala voda; uprostřed nad vodou byla prkenná lávka sloužící k ukládání nádob s mlékem, masnými produkty a jinými potravinami, které se tímto způsobem ochlazovaly. H-e tak v dřívějších dobách sloužily jako dnešní chladničky. Nádržky s vodou bývaly vyzděné plochými lomovými kameny.

H-e stávaly nejčastěji ve skupinách nebo řadách u potoka na návsi nebo v bezprostřední blízkosti usedlosti. H-e se zřizovaly také u vhodných pramenů a někdy se voda přiváděla korytem. Byly běžné prakticky v celé zemi. Dochovaly se především na Vysočině, kde se často stavěly ve skupinách, ojediněle se zachovaly i jinde (Salajna u Chebu),

H-e jsou na vesnicích doloženy již v renesanci. Název pro tyto jednoduché chladnice je odvozen od dřívějšího významu a sice:

2. Malá dřevěná nádrž s průtokem vody k sádkování menšího počtu ryb (jižní Čechy). Synonymem slova h. je v tomto významu označení mlíčnice, mlíčňák či mléčný sklep.

Související pojmy: → renesance, → sádka, → sklep, → náves, → vesnice, → střecha, → šindel, → půdorys, → synonymum, → lom, → kámen.

L: VONDRUŠKOVÁ, Alena a Vlastimil VONDRUŠKA. Vesnice. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2014, 200 s. ISBN 9788074293627; FROLEC, Václav a Josef VAŘEKA. Lidová architektura: encyklopedie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983, s. 59–60.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, MONUDET