Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „== Hať == '''1.''' ''Svazek proutí'' rozličné tloušťky i úpravy, užívaný k utužování svahů nebo vodních staveb, včetně vojenských staveb…“)
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 13. 7. 2019, 21:20

Hať

1. Svazek proutí rozličné tloušťky i úpravy, užívaný k utužování svahů nebo vodních staveb, včetně vojenských staveb.

2. Stezka zřízená z otepí, klestí, slámy a neotesaných trámů; mohla být i zpevňována kameny. Obyčejně se zřizovala přes močálovitou, nepevnou půdu. Takovéto stezky byly stavěny už v pravěku. Název stezek dal pojmenování i mnoha geografickým místům u nás.

3. Ohrazení zahrady. Pojem se užíval především na jihovýchodní Moravě.

4. Ohrazený prostor mezi kolibou a ovčím chlévem na východní Moravě.

Související pojmy: → koliba, → meliorace, → pravěk, → kámen, → chlév.

L: Hať. In: Encyklopedie architektury a stavitelství [online].Václav Frolec [cit. 2019-7-13]. Dostupné z: <http://www.lidova-architektura.cz/prehled-seznam/encyklopedie/hat.htm>. Hať. Příruční slovník jazyka českého [on-line databáze]. Ústav pro jazyk český AV ČR: Praha 1 [cit. 2019-7-13]. Dostupné z: <https://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php?hledej=Hledej&heslo=ha%C5%A5&where=hesla&zobraz_ps=ps&zobraz_cards=cards&pocet_karet=3&numcchange=no&not_initial=1>; PITÍN, Michal. Stezky v oblasti Pootaví: Magisterská diplomová práce [on-line]. [cit. 2019-7-13]. Praha 2011, s. 11. Dostupné na Internetu: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120066787>;

[Kategorie:Vše] [Kategorie:Ostatní pojmy]

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo