Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Groteska

G. je 1. dramaturgický útvar vyskytující se v hraném či animovaném filmu, v divadle i v literatuře; též 2. umělecký žánr užívající humor, komiku a situační komiku jako hlavní vyjadřovací prostředek, někdy i na úkor ostatních prvků díla (děje, zápletky, výpravy aj.). Počátky g. jakožto žánru lze spojovat s obdobím němého filmu (filmová g.). V nejpůvodnějším významu označoval pojem g. 3. helénisticko-římský původ, v 15. století objevený druh pestrobarevného malovaného ornamentu z jemných rozvilin, do nichž jsou vplétány květy, plody, architektonické motivy (baldachýnky aj,), vázy, trofeje, podoby zvířat apod. G. byla zvláště oblíbena a rozvíjena v renesanci podle antických vzorů, nalézaných v sesutých sklepeních, označovaných jako jeskyně-grotty; odtud plyne i název.

Česká pojetí g. se vyznačuje tím, že její aktéři jednají v rozporu se zvyklostmi, ideály, zásadami, které nicméně oficiálně preferují. Příklady takovýchto groteskních situací lze nalézt např. v Osudech dobrého vojáka Švejka od aroslava Haška. V americkém pojetí g., v hrané grotesce typu slapstick, ale i v animovaných seriálech typu cartoon (např. Tom a Jerry), je komika založena na tom, že se jeho aktéři spíše setkávají s extrémními, nereálnými, nadsazenými situacemi, fyzickými útoky převyšujícím hodnoty běžné reality apod.

Související pojmy: → komika, → film, → perzifláž, → kánon umělecký.

L:
PAULÍČEK, Miroslav. Nikdo se neodváží říci, že je to nudné. Sociologie vysokého a nízkého umění. Praha : SLON, 2012, s. 86, 131 s.
BLAŽÍČEK, Oldřích J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění. Praha : Odeon, 1991, s. 73.

Eva Heřmanová 3.12.2012, Viktoriya Pak 15.5.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Qvictoriap, Zofka777