Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Grafika

Pojem g. (z řec. grafein = psát, kreslit) v původním archaickém významu označoval 1. všechny způsoby kreslení a psaní; v pozdějších obdobích byl používán ve významu 2. reprodukovaná kresba nebo reprodukovaný text. V současnosti se pojmu g. užívá pro postup a výsledek 3. převedení originální kresby do určité formy, z níž se dá pomocí grafického lisu natisknout určitý počet identických výtvarných děl o stejné kvalitě. Pojmem g. se též označuje 4. sběratelský obor.

Podstatou g. je tedy rozmnožování určitého díla tiskem; výsledkem tisku je pak početně omezený náklad (zpravidla do 200 otisků), tj. omezený počet originálních grafických listů. Grafik přenáší svou kresbu na zvolený pevný materiál, který dále mechanicky (např. rytím) nebo chemicky (např. leptáním) zpracovává do výsledné podoby matrice či štočku. Na ně nanáší tiskařskou barvu a pomocí - zpravidla ručního grafického - lisu získává zrcadlový otisk daného motivu či vyobrazení. G. je tedy vytvářena pomocí tradiční reprodukční techniky a její kvalita je závislá jak na práci výtvarníka, tak na postupném opotřebení matrice či štočku. Z hlediska kvality je proto možné takto získat jen omezený počet grafických listů (u grafických technik, při nichž se předloha tlakem lisu příliš nedeformuje, tj. u linorytu, dřevorytu, dřevořezu či litografie, je možné natisknout až 200 originálních grafik; u techniky suché jehly však jen 40-50 kvalitních otisků). Autor posléze svým podpisem či signaturou a číselným označením pořadí vytištění daného grafického listu v podobě zlomku (tj. např. 1/200 až 200/200) označuje a garantuje originalitu a kvalitu daných výtisků. Pod spodní okraj g. se obyčejnou tužkou zpravidla zapisuje i její název, za podpisem autora se vepisuje, popř. i rok vzniku díla. (Bauer)

Za g. se nepovažuje namnožení identických kopií pomocí moderní kopírovací techniky (tj. pomocí průmyslového tisku v tiskárnách realizovaného ve velkých nákladech); v takovémto případě nejde o g., ale jen o reprodukci grafiky, resp. reprodukovanou g. Do grafiky dále nepatří ani listy komerční grafiky, grafické výstupy v novinách a časopisech, výtvory vzniklé pomocí počítačových programů; jejich společným znakem je to, že na jejich rubu není zřetelný nebo i hmatatelný reliéf vytlačeného papíru. (Bauer)

Speciálním pojmem je pojem reprodukční g. (na rozdíl od reprodukované g.), kdy námětem uměleckých rytců v období do konce 19. století byly např. známé obrazy, fresky či portréty významných osobností, které byly takto zpřístupněny širší veřejnosti. Mnohdy pak reprodukční g. přispěla k zachování podoby uměleckých děl, která se do současnosti ve fyzické podobě z nejrůznějších důvodů nedochovala.

L: BAUER, Alois. Grafika pro každého. Rubico : Olomouc, 1999, 247 s.

Související pojmy: → umění, → umění výtvarné, → grafika počítačová, → originál, → kopie, → reprodukce, → grafika volná, → grafika užitá, → sběratelství, → ex libris.

Eva Heřmanová 22.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777