Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Gesamtkunstwerk

Pojem g., pochází z poloviny 19. století. Podle Fendrychové označuje 1. propojení všech tehdy známých uměleckých disciplín (tj. hudba, zpěv, tanec, poezie, výtvarné umění a drama) do jednoho monumentálního díla, jakožto ideální umělecké formy. Představitelem a podporovatelem termínu g. byl v oblasti umění Richard Wagner, kterému vadilo, že jednotlivé umělecké oblasti se dlouhodobě vzájemně vzdalují a „osamostatňují“, přičemž byl přesvědčen, že hlavní potenciál a síla uměleckého zážitku je spíše v jejich spojení, vzájemné podpoře a komplementaritě. Wagner používal tento termín pro žádoucí syntézu několika performativních umění a (hudby, poezie, tance, pantomimy, dramatu) a produktů vizuálních umění (obrazů, soch a architektury). Podle ABZ Slovníku cizích slov označuje tento pojem 2. umělecké dílo jako syntézu všech druhů umění. Podle Lecyklopedie je pojem obecně používán pro 3. „charakteristiku rozměrných uměleckých projektů, v nichž se všechna umělecká odvětví plánovitě spojují ve společném účinku“. Nejčastěji je dnes pojem používán pro 4. harmonické sepětí architektonických děl a jejich interiérů (tj. design prostoru, nábytku a obecně zařízení), resp. pro harmonii architektury, uměleckého řemesla a volného umění; 5. spojení všech umění v jediný harmonický celek, tj. totální umělecké dílo.

Pojem g. je dnes používán jak v oblasti hudební, tak v oblasti architektury a designu, kde je jím označováno dílo, ve němž jsou všechny jeho (i) nejmenší části sladěny tak, že tvoří jeden dokonalý celek.

Jako příklad g. uvádí Fendrychová Müllerovu vilu od Adolfa Loose, která je ideální kombinací uceleného architektonického konceptu, pečlivě vybraných uměleckých děl (obrazů, soch) a vlastního vybavení vily (např. včetně nádobí). Novodobým g. by mohly být označeny např. i hudební představení kombinující reprodukovanou hudbu, vizuální projekci, taneční vystoupení a designovou výzdobou prostoru, odbobně i některá experimentální 3D filmová představení.

Související pojmy → umění, → žánr umělecký, → forma umělecká, → mashup, → design, → architektura.

L: FENDRYCHOVÁ, Tereza (2010). Hledání společného jmenovatele – REMIX jako jednotící princip v současné kultuře. Diplomová práce, Filosofická fakulta, Masarykova universita v Brně, 61 s.; PADRNOS, Jan (2007). GESAMTKUNSTWERK V 21. STOLETÍ. Architektonické dílo a design v harmonickém sepětí. Přístup z: [1]; ARCHIWEB. Jan Padrnos: GESAMTKUNSTWERK V 21. STOLETÍ. Architektonické dílo a design v harmonickém sepětí. Přístup z: [2]; ABZ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV. Heslo Gesamtkunstwerk. Přístup z: [3]; LECYKLOPEDIE. Heslo Gesamtkunstwerk. Přístup z: [4].

Eva Heřmanová 16.8.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777