Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Geografie náboženství

G.n. je interdisciplinární obor, kterým se prolínají politická geografie, kulturní geografie, religionistika, etnologie, historie a sociologie. G.n. zkoumá vzájemné vztahy mezi politickými, společenskými a hospodářskými poměry a náboženstvím, jejím cílem je popis rozmístění jednotlivých náboženství v geografickém prostoru (Kokaisl).

Podle Klingorové se g.n. věnuje „rovněž vývoji a zákonitostem územního rozmístění světových civilizací či komponentům duchovní kultury zemí a národů“.

Podle Skokana zkoumá g.n. „zejména souvislosti a vazby mezi geografickým prostředím a náboženstvím, mezi krajinou a náboženstvím.“ Zkoumány mohou být náboženské symboly jako relativně stabilní indikátory přítomnosti náboženství a náboženské praxe v rámci různých regionálních struktur. Jednou z dalších výzkumných otázek g.n. je také „expanze“ náboženství v různých geografických hierarchických úrovních.

Počátky disciplíny g.n. lze zasadit do 19. století, kdy se geografie začíná zabývat i nejrůznějšími aspekty lidských aktivit (např. práce geografů Carla Rittera a Friedricha Ratzela). K rozvoji disciplíny výrazně přispěl tzv. kulturní obrat (culture turn). Výzkum v oblasti g.n. je dnes realizován zejména ve Spolkové republice Německo, ve Francii, v Polsku, na Slovensku, v Kanadě, v Japonsku a v Indii. V Česku k rozvoji disciplíny dochází až po pádu komunistické vlády v roce 1989 (Havlíček, Hupková 2013). Předmět zkoumání, tj. interakce místa a náboženství se v posledních letech výrazně proměnil, proto lze hovořit o nové g-i.n. (Havlíček, Hupková 2008).

Lily Kong (1990, 2004) vymezuje šest hlavních výzkumných témat v nové g-i.n.:

  • výzkum společnosti a krajiny s rozdílnými náboženskými orientacemi, včetně sekularizace a izolace menších náboženských skupin a kultur,
  • výzkum propojení mezi sakrálními a sekulárními objekty nebo krajinami,
  • studie náboženských skupin a komunit v jejich sociálním a politickém kontextu, studium identity,
  • symbolika náboženských lokalit a jejich popis (tzv. Krakovská škola),
  • procesy, skrze které objekty, krajina a budovy představují náboženské atributy,
  • sakrální zkušenosti s náboženskými lokalitami.

Dalšími tématy výzkumu v rámci g.n. mohou být náboženské konflikty, vztahy mezi náboženstvím a lidskými právy, náboženský extremismus, fundamentalismus, procesy sekularizace a sakralizace (Česka) apod. (Sobotová)

Související pojmy: → geografie kulturní, → náboženství, → religionistika, → historie, → sociologie, → civilizace, → krajina, → krajina kulturní, → krajina religiózní, → kultura duchovní, → symbol, → symbolika, → národ, → památka sakrální, → kostel, → chrám, → klášter, → kříž, → muka boží, → kostelík, → zvonice, → společnost náboženská.

L:
KOKAISL, P. Geografie náboženství: Úvod do problematiky studia světových náboženství. Provozně ekonomická fakulta ČZU, Katedra psychologie, Praha, 2009, 90 s.
KLINGOROVÁ, K. Vliv náboženství na postavení žen ve vybraných státech. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 2013, s. 25, 126 s.
SKOKAN, L. Náboženství etnicko-kulturních makroregionů: Úvod do regionální geografie náboženství. Univerzita J. E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, Ústí nad Labem, 2010, s. 3-5, 142 s.
HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. Sacred Structures in the Landscape: The Case of Rural Czechia. In: Scottish Geographical Journal, 2013, Vol. 129 (No.2), s. 100-121.
HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. Religious landscape in Czechia: New structures and trends. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti, 2008, Vol. 113 (No. 3), s. 302-317.
KONG, Lily. Geography and Religion: trends and prospects. Progress in Human Geography, 1990, Vol. 14, No. 3, s. 335-371.
KONG, Lily. Religious Landscapes. In: DUNCAN, J. S., JOHNSON, N. C., SCHEIN, R. H. (2004): A Companion to Cultural Geography. Blackwell Publishing, Oxford, s. 365-381.
SOBOTOVÁ, Jana. Islamofobie v Evropě: příklad Česka a Španělska. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha, 2014, 153 s.

Eva Heřmanová 10.9.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Joe Angrešt, Zofka777