Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Gentrifikace

(z fr. "gentries" - v přeneseném významu slova novodobá městská šlechta)

G. je v sociologickém pojetí jde o pojem z oblasti sociální stratifikace), tj. o 1. proces zvyšování sociálního statusu obyvatel sledovatelný zpravidla v rámci určité lokality/lokalit, představujících specifické prostory nacházející se (nejen) v centrech měst. Podle Sýkory je g. v sociálně geografickém pojetí 2. revitalizace chátrajících a degradovaných obytných čtvrtí či objektů (tzv. squattů) nejčastěji v městských centrech, v nichž jsou původní obyvatelé nahrazováni novými, většinou ekonomicky silnějšími skupinami lidí, tzv. gentrifiery nebo gentrifikanty, kteří sem přinášejí a investují svůj soukromý kapitál. Gentrifikované čtvrti vyznačující se polohovou či jinou atraktivitou (např. prostorová dostupnost lokality a centra, panoramatická vyhlídka, historické centrum, nábřeží, dochované přírodní prvky) se pak postupně stávají tzv. dobrými, prestižními a bezpečnými adresami. Stručněji řečeno, jde o proces, při němž dochází k rehabilitaci obytného prostředí některých čtvrtí v centrálních částech velkých měst a k postupnému vytlačování a nahrazování původního obyvatelstva příjmově silnějšími vrstvami nově příchozích obyvatel.

Gentrifikanti jsou sociální skupinou, kterou zpravidla tvoří mladí dospělí, v rozkvětu sil, často svobodní či žijící programově singles, bezdětní, finančně zajištění, budující si svoji profesní kariéru, kteří jsou ochotní a schopní investovat značné finanční prostředky do koupě, fyzické obnovy, oprav a modernizace bytů a domů v daném území a přetvářet je i z hlediska volnočasových potřeb a specifického životního stylu "k obrazu svému" (vznik barů, klubů, restaurací, heren, butiků, galerií, veřejné zeleně apod.). Mezi typické gentrifikanty patří střední kreativní třída, tj. majetnější vrstva umělců, studentů, imigrantů; podnikatelů a osob pracujících ve službách a kreativních odvětvích (tzv. yuppies), ale i komunita gayů či lesbiček, yummy mummy (mladých maminek s kočárky, na první pohled dobře zabezpečených, vzdělaných, přitažlivých a přiměřeně arogantních) apod.

G. je zkoumána jak v rámci sociologie, tak sociální geografie, urbanismu, architektury či městského marketingu apod. Z hlediska směru prostorové mobility lze za opak g. považovat suburbanizaci, v jejímž rámci míří majetnější vrstva lidí z (center) měst do jejich zázemí.

Příklady gentrifikovaných čtvrtí: v Praze jde o Vinohrady, Vršovice a částečně i Žižkov, Malá Strana, Holešovice, Karlín; ruská g. v Karlových Varech; v New Yorku čtvrtě dolní Manhattane, SoHO, Tribeca, Lower East Side, Bushwick; v San Francisku čtvrť Mission; v Paříži čtvrtě Marais, Saint-Germain; v Berlíně čtvrť Tacheles či squatt Kreuzberg; v Londýně centrum The City aj.

Podle Sýkory lze dále odlišovat tzv. pionýrskou g., vyskytující se v západoevropských a amerických metropolích, kde zchátralé čtvrtě jako první objevují mladí lidé a alternativní umělci. Ve východoevropských postsocialistických městech byly díky restitucím takového potenciálně lukrativní lokality "objeveny" investory v oblasti realit, kteří je zrekonstruovali a až následně prodali představitelům nově vznikající střední třídy, gentrifikantům.

Související pojmy: → skupina sociální, → status sociální, → město, → urbanizace, → land use, → postmodernismus, → urbanismus, → architektura, → suburbanizace, → marketing městský, → restrukturalizace území, → squatt, → rent gap, → mapa cenová, → kreativita, → třída kreativní, → město kreativní, → průmysl kreativní, → site specific art, → boutique, → galerie, → yuppies, → hippies.

L: SÝKORA. Luděk. Gentrification in postcommunist cities. In: Atkinson, R, Bridge, G., eds, The New Urban Colonialism: Gentrification in a Global Context, London, Routledge, 2005, p. 90-105; Wikipedia. Gentrification. Přístup z: [1].

Eva Heřmanová 22.9.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777