Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Gastronomie regionální

Slovník Merriam-Webster definuje gastronomii jako 1. umění či vědu „dobrého jídla“, ve smyslu jeho požívání či přípravy – tedy g.r. definujeme jako prožívání kulinářského umění, tradic a způsobů přípravy určitých surovin, vlastní danému regionu. V dalším pojetí lze g.r. definovat jako 2. kulinářské zvyky a způsoby domácí v daném regionu. G.r. pak obsahově může splývat s pojmem „regionální kuchyně“ či „tradiční kuchyně“ ve smyslu souboru receptů a daných receptů, obsažených v kulinářské tradici daného regionu.

Dle Eldbarry.net, The American Food Revolutions: Cuisines in America pak 3. „Tradiční kuchyně/gastronomie je koherentní tradicí přípravy jídla, která vychází každodenního života a kuchyní lidí v rámci širokého časového úseku ve specifické oblasti dané země, či přímo specifické země, a která, pokud je lokalizována, se výrazně liší od ostatních regionů dané země“ (či ostatních zemí – pozn. překladatele).

Dále lze hovořit o g.r. jako o 4. předmětu zájmu turismu, konkrétně turismu gastronomického/kulinářského.

G.r. obecně považujeme za důležitou součást regionální identity s ohledem na turismus obecně, případně na turismus kulturní, kde v širším hledisku vnímáme gastronomii jako součást kulturních hodnot daného regionu. G.r. bývá součástí širšího komplexu pohostinství, kdy je tradičně prezentována v kontextu místních tradic.

Související pojmy → turismus kulturní, → gastroturismus, → kultura regionální, → tradice, → kultura nehmotná, → identita regionální.

L: The American Food Revolutions: Cuisines in America. Přístup z: [1]; [2]; [[3]].

Petr Novotný 28.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777