Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Galerie (gallery)

Původní význam slova g. označuje 1. dlouhý spojovací prostor na zámcích s okny jen po jedné straně. První takový prostor vznikl na zámku Bury (1520). Později byly tyto prostory budovány pro slavnosti a příjímání návštěv (např. zrcadlová galerie ve Versailles). Tyto prostory byly pro své osvětlení vhodné k vystavování uměleckých děl. Proto se tento pojem začal používat pro prostory s výstavou uměleckých děl či jejich sbírek. Přeneseně je pak pojem užíván pro 2. přehledně uspořádanou sbírku a přehled vůbec. V dalších významech je pojem g. užíván pro 3. horní vestavbu v sále; 4. otevřenou chodbu, často opatřenou arkádami uvnitř či vně budovy; 5. prosklenou obchodní pasáž; 6. dlouhou, krytou chodbu v hradbách a podzemních barokových pevnostech, podzemní chodbu vedoucí k podkopům; 7. nejvýše položené pořadí sedadel hlediště v divadle.

V kultuře rozumíme pod pojmem g. galerii umění, tedy buď expozici či specializovaný prostor (i virtuální prostor) sloužící pro vystavování uměleckých děl (obvykle výtvarného umění, ale i dalších forem) spojený se stálou expozicí (výstavou) těchto děl. V tomto prostoru jsou vystavovány obrazy, sochy, ilustrace, objekty užitého umění (→ design) či audiovizuální tvorba.

Galerie umění v přeneseném významu slova charakterizuje g. jako instituci, která disponuje sbírkovým fondem, o který pečuje, rozmnožuje a veřejně prezentuje. Takto definovaný význam termínu „galerie“ je druhotný, původní význam tohoto pojmu byl odlišný a v historii se postupně rozšiřoval s potřebou pojmenovat další skutečnosti. Užívalo se ho rovněž v podobném smyslu a kromě něho se vyskytovalo ještě rozšířené a současně užívané pojmenování „obrazárna“.

G. může být veřejná či soukromá a často slouží nejen k zobrazování vizuálního umění, ale i pro další formy současného nebo moderního umění, např. konceptuální umění, performance art, hudební vystoupení, autorské čtení a další. Pojem galerie je používán pro soukromé galerie, veřejné galerie i veřejně vlastněná muzea, které vystavují své sbírky. Zvláštní typ g. tvoří historické zámecké galerie a obrazárny, tj. zpravidla v podstatě statisticky nepodchycené, existující v rámci zámeckých objektů.

První instituce, která měla přímo v názvu označení „galerie“, byla Moderní galerie Království českého, založená roku 1902.

L:
BLAŽÍČEK, Oldřich, J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991.
OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. 18. díl. Praha : J. Otto, 1902, s. 579.; OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. 9. díl. Praha : J. Otto, 1893, s. 843.
Universální lexikon umění. Praha : Grafoprint-Neubert, 1996.
HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. 3., přeprac. vyd. Praha : Tvorba, 2001.

Michael Šimon 4.5.2012, Barbora Hrabáková, Ondřej Pešek 30.10.2012, Eva Heřmanová 30.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Ope, Zofka777