Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Futurismus (futurism)

F. z it. futuro = budoucnost. Na rozdíl od některých jiných moderních uměleckých směrů (např. kubismu), nevzniklo označení směru zpětně, nýbrž mu předcházelo. Poprvé ho pravděpodobně užil španělský básník Gabriel Alomar ve svém díle El futurismo (1908). Zakladatel italského f., Tomasso Marinetti, zvažoval jako název nově vznikajícího směru také slova dynamismus a elektricismus. F. je především umělecko-teoretický přístup.

F. je moderní umělecký směr, který vznikl v Itálii na počátku 20. století a odtud se rozšířil i do dalších evropských zemí. Futuristické tendence v umění se objevují už v roce 1908, ale oficiálně se vznik f. datuje do roku 1909, kdy italský básník Filippo Tommas Marinetti vydal Manifest futurismu. V tomto manifestu představil f. jako nové pojetí krásy: „Prohlašujeme, že se nádhera světa obohatila o novou krásu: o krásu rychlosti. Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou velkými rourami podobnými hadům s výbušným dechem,…řvoucí automobil, jenž jako by se řítil po dělových nábojích, je krásnější než Niké ze Samothráky.“ (Marinetti) Tomu následovalo vydání Manifestu futuristických výtvarníků (1910) a Manifestu futuristických architektů (1912).

F. představuje dynamiku rychlosti, hluku a vizí a zachycuje různé úrovně zážitku. Futuristé byli zastánci technického pokroku, rychlosti, anarchismu, destrukce a moderní civilizace, chtěli zničit harmonii a veškeré konvence a hlásali zničení jakékoli tradice. „Musíme se osvobodit od všech starých formulí!…Musíme zničit vše, co je v nás ještě statického, klidného, včerejšího! Nikdy mě neomrzí opakovat: jen ve výtvarném dynamismu je malířství ještě možné!“ (U. Boccioni) „Nejde o to zobrazit prudce jedoucí auto, ale prudkou jízdu auta.“ (U. Boccioni)

F. se výrazně vymezuje vůči ustáleným pořádkům a tradicím ve společnosti (měšťáctví, přetrvávající mocenský vliv katolické církve), ale i v umění (akademismus, historismus) a odsuzuje předindustriální společnost jako přežilou. Futuristé naopak obdivují vše moderní, technické, dynamické. Typickými náměty jsou tedy stroje, pohyb, rychlost, moderní civilizace a často také město (jež je domovem moderního člověka) a pulsující život v něm. Představitelé f. měli často velmi blízko k fašismu (v jeho počátcích) - vyznávali kult osobnosti, kult síly, individualitu, nacionalismus a válku jako jediný prostředek ke změně světa.

F. v malířství: Ke znázornění pohybu a dynamičnosti užívali futurističtí malíři fázování a rozkládání. Celkový dojem umocňovali užíváním sytých a kontrastních barev. Pozadí obvykle přílišnou pozornost nevěnovali, protože bylo statické. Představitelé: U. Boccioni (Hluk města vnikl do domu), G. Bala (Dynamismus psa na vodítku), G. Carrà, G. Severini. V malířství byl takovýto přístup znatelný již u divisionismu (neoimpresionismus) a v kubistické technice abstrakce.

F. v sochařství: F. se snažil zobrazit pohybovou fázi, jednotný styl však nevznikl. Futurističtí sochaři využívali jako materiál především kovy - kámen a dřevo považovali za nemoderní a příliš statické. Objekty jsou vždy zachyceny v pohybu. Představitelé: U. Boccioni (Svalový dynamismus)

F. v architektuře: Za ideál futuristické architektury byly považovány městské stavby a urbanistické plány, které byly projektovány v podstatě jako velké stroje. Architekti užívali moderních materiálů, jako beton, kov, sklo atd. Představitelé: A. Sant´Elia.

F. měl velký vliv na ruské avantgardní směry (rayonismus, lučismus, konstruktivismus), dadaismus, anglický vorticismus a německé umělecké hnutí Der Blaue Reiter. V českém a ruském prostředí vzniká tzv. kubofuturismus, tedy spojení futurismu s kubismem (B. Kubišta, O. Gutfreund).

Mezi významné f. umělce patří G. Balla, U. Boccioni, C. D. Carra, L. Russolo, G. Severini.

Související pojmy: → umění.

L. BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník. Praha, Academia, 1997, s. 109-110; ALTMANN, Lothar. Lexikon Malířství a grafiky. Praha : Knižní Klub, 2006; PROKOP, Vladimír. Kapitoly z dějin výtvarného umění. Praha : O.K. Soft, 2008.

Barbora Koudelová 11.1.2013, Lucie Pašková 13.1.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777