Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Funkcionalismus

Pojem f. (z angl. functionalism, z fr. le fonctionnalisme) je architektonická teorie a architektonický směr 20.–50. let 20. stol., jejíž podstatou je předpoklad, že "forma následuje funkci", a která je určována pouze provozními, ekonomickými, sociálními a hygienickými funkcemi stavby. Jasnost, věcnost a přiznání racionální konstrukce pak zajišťují i estetickou působivost.

Vznik a rozvoj f. souvisel s technickým pokrokem a řešením výstavby měst. F. byl poprvé formulován v chicagské škole (L. H. Sullivan), rozvíjen W. Gropiem v Bauhausu, teoreticky připravován Le Corbusierovým purismem. Zpočátku byl f. výrazně ovlivněn sociálním utopismem. F. architekturu lze najít téměř všude na světě. Mezi centra patřily např. Něměcko, Holandsko, Československo, SSSR (konstruktivismus), Brazílie, Japonsko.

F. budovy jsou rozevřené do prostoru, bez dvorů a ve většině případů asymetrické (kvůli rozdílným funkcím jednotlivých části budovy). Tvar budov je vzniklý skladbou hranolů. Aspekty f. architektury jsou ploché/sklonité střechy (mnohdy sloužící jako prostor pro zahradu), pásová okna, hladké fasády, ve většině případů bíle nebo se střízlivou barevností, volné průčelí, sloupy apod.

Ve f. interiéru dominuje linoleum, koženka, chrom, nerosty (nezřídka masivní kusy, které mohou sloužit i jako stěna), sklo či lakované (může být i tropické) dřevo. Nábytek je strohý, složen z geometrických tvarů. F. nábytek se vyznačuje chromovanými a niklovanými trubkami, umělou hmotou a kouřovým sklem. Přes nesporné kvality se f. potýká i s mnoha nedostatky. Často bývá f. vytýkán necitlivý přístup k historické zástavbě a nerespektování psychických složek člověka (redukce života na jeho materiální aspekty).

Mezi významné architekty řadíme Le Corbusierea ("Dům je stroj pro bydlení"), L. H. Sullivana, Ludwiga Miese van der Rohe, W. Gropa, Adolfa Loose aj.

Mezi hodnotné světové stavby patří Villa Savoye, helsinský olympijský stadion, Palác Centrosojuzu v Moskvě. Mezi symboly f. v Čechách patří například Vila Tugendhat v Brně (na seznamu UNESCO), Mϋllerova vila, Veletržní palác a Národní technické muzeum v Praze.

Související pojmy: → architektura, → architektura moderní.

L: [1]; [2].

Tereza Šťastná 20.12.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka