Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Fundus

Obecně je pojmem f. označováno movité zařízení, resp. inventář užívaný určitým subjektem. V medicínském významu pak představuje f. dno či základ či rozšířenou část dutého orgánu (např. žaludeční klenbu, oční pozadí, dno močového měchýře).

Dle Ottova slovníku naučného je f. instructus „všechno movité jmění potřebné k řádnému vedení divadla (ku pořádání divadelních představení), jako jsou dekorace, kostumy, nábytek, rekvisity, hudební materiál a vůbec všechny rukopisy i tiskopisy sloužící ku provozování dramatických a hudebních děl“ (viz Lecyklopaedia).

V oblasti kultury a → umění je pojmem f. je označován mobilní a opakovaně využívaný majetek, nejčastěji divadla nebo filmového studia. Zpravidla jde o soubor (→ depozitář) dekorací, kulis, kostýmů, klobouků, brýlí, vlásenek, doplňků a dalších rekvizit a dále i dobového nábytku, koberců, dekoračních látek, kočárů, povozů, sedel, postrojů, historických zbraní apod. V dnešní době je často takovýto f. předmětem komerčních pronájmů či výpůjček pro výstavy, reklamní akce či aranžované fotografie (viz např. barrandovský f. Barrandov).

Speciálně mezi divadelní f. dále patří technické vybavení divadla (tj. jeho zvuková, záznamová a světelná technická zařízení) a nejrůznější stavební součásti (sufity, textilní prvky užívané na scéně, sestavy praktikáblových stupňů aj.).

Souvisejí pojmy: → kostým, → dekorace, → rekvizita, → rekvizitář, → půjčovna kostýmů, → půjčovna umění, → ekonomika sdílená.

L: DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha : Pražská scéna, 2005, s. 91, 311 s.

Eva Heřmanová 1.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777