Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Frotáž

(fr. frotter - setřít)

- technika/postup spočívající v přiložení papíru či plátna na jakoukoli reliéfně strukturovanou předlohu a poté přetírání tužkou, grafitem, křídou apod.; tedy jakési přenášení otisku reliéfní struktury; když je papír navlhčen stává se otisk reliéfním;

- Baleka uvádí, že lze též použít trochu jiný postup, kdy je možné pořídit otisk vtlačením nebo vklepáním papíru do prohloubení písmen a zabarvit tuší vystouplé plochy papíru;

- Trojan a Mráz dodávají, že se též jedná o obtah barvou potřebné plochy, jejíž struktura se otiskuje na rub přiloženého papíru;

- jedná se o průkazně nejstarší tiskový postup, doložený už v 1. století n. l. v Číně; byly jím na papír snímány Konfuciovy texty vytesané v Loyangu do kamene; f. byly v Číně snímány nápisy na náhrocích.

- v Evropě byla tato technika oživena ve 20. letech 20. století surralisty, zvlášť Maxem Ernstem, který f. pořizoval ze struktury dřevěné prošlapané podlahy; zvlášť silně se f. znovu uplatnila v 50. letech 20. století

Související pojmy: → surrealismus, → umění.

L: BERNHARD, Marianne. a kol. Univerzální lexikon umění. Praha, 1996, s. 126; TROJAN, Raul, MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Praha : Fortuna, 1996, s. 67; BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia 1997, s. 108.

Andrea Svitáková 19.10.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Svitáková, Zofka777