Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Freska

Pojem f. (z it. al fresco = na čerstvo, v protikladu k al secco = na sucho) označuje ve výtvarném umění 1. monumentální nástěnnou nebo nástropní malbu v chrámech a palácích využívající speciální techniky a speciálních barev (rozmělněných minerálních pigmentů smíchaných s vodou nebo vápennou vodou) nanášených přímo na čerstvou vlhkou vápennou omítku, tak aby se barva vsákla do podkladu a zasychala společně s ním. F. lze chápat i jen jako 2. speciální umělecký postup, techniku, která vyžaduje rychlou a přesnou práci malíře, jejíž výsledek je ale velmi trvanlivý, typický zářivými barvami a odolný v nevlhkém prostředí. Tento postup byl používán již ve starověku (Řecko, Řím, Indie, Čína); v raném středověku se o něco populárnější stala výzdoba mozaikou a f. částečně upadla v zapomnění; návrat obliby f. lze pak datovat od 13. století (kostely, hrady, zámky). Mezi nejznámější f. patří např. díla Leonarda di Vinci, Michelangella nebo Giotta. Postup práce na fresce viz [1].

V oblasti literatury v přeneseném významu pak f. značí 3. rozsáhlé románové dílo zpracovávající velkolepé téma. Příkladem literární románové f. mohou být trilogie Aloise Jiráska Mezi proudy a Bratrstvo.

Související pojmy: → al secco, → malba, → chrám, → katedrála, → palác, → umění, → umělec.

L: TARTUFERI, Angelo. Giotto: Život umělce. Praha : Knižní klub, 2010, 157 s.

Eva Heřmanová 27.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777