Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Frankofonie, Mezinárodní organizace (l'Organisation Internationale de la francophonie, OIF)

F. M. O. je instituce representující jednu z největších jazykových oblastí na světě. Organizace vznikla r. 1970. Jejím posláním je ztělesněňovat aktivní solidaritu mezi svými 84 členskými státy a vládami (54 řádných členů, 4 přidružení a 26 pozorovatelů), většinou z bývalých francouzských kolonií či protektorátů. Dohromady jde o 890 mil. lidí, což je více než jedna třetina členských států Organizace spojených národů. Členy spojuje francouzský jazyk a společné hodnoty (např. kulturní rozmanitost, mír, demokratická vláda, upevňování právního státu, ochrana životního prostředí). Cíle F. M. O. jsou sepsány v Chartě přijaté r. 1997 a revidované r. 2005 a jedná se především o podporu společných hodnot a francouzštiny. K oslavě Mezinárodního dne frankofonie byl vybrán 20. březen.

F. M. O. zavazuje členy k politickým jednáním a mnohostranné spolupráci k zajištění aktivní solidarity ve prospěch obyvatel členských států a vlád a podpory růstu ekonomik členů.

F. M. O. organizuje politické aktivity a akce mnohostranné spolupráce. Akce respektují kulturní a jazykovou rozmanitost a slouží k podpoře francouzského jazyka, míru a udržitelného rozvoje. Organizace uzavřela 33 dohod o spolupráci s mezinárodními a regionálními organizacemi a zavedla stálý dialog mezi hlavními mezinárodními jazykovými zónami (anglickou, portugalskou, španělskou a arabskou).

F. M. O. sídlí v Paříži a má trvalá zastoupení v Addis Abebě, v Bruselu, v New Yorku a v Ženevě.

Program organizace, o kterém se rozhodne na summitu, realizuje správní rada a čtyři přímo působící subjekty: Akademická agentura frankofonie, mezinárodní televizní kanál TV5Monde, Mezinárodní asociace frankofonních starostů a Univerzity Senghor v Alexandrii. Summit hlav států a vlád frankofonních zemí se většinou zve Summit Frankofonie a schází se jednou za dva roky. Ministerské konference frankofonie se konají každoročně a od r. 2005 se pořádají specializovaná setkání ministrů: CONFEMEN (Conférence des ministres de l´Education des pays ayant le français en partage) a CONFEJES (Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays ayant le français en partage). Setkání stálé Rady Frankofonie se uskutečňují čtyřikrát ročně.

Publikace vydávané F. M. O. a podpora směřuje do oblastí jako: • francouzský jazyk a mnohojazyčnost, • kulturní rozmanitost a rozvoj, • mír, demokracie a lidská práva, • vzdělávání, • hospodářství, • udržitelný rozvoj, • digitální kultura, • rovnost žen a mužů.

F. M. O. dále finančně podporuje projekty, které vyhlašuje vícekrát o roka. Podporovány jsou:

  • performativní umění, vizuální umění a umělecká řemesla,
  • francouzský tisk,
  • Francouzský fond pro digitální inovace,
  • Francouzský fond pro lidská práva.

Od r. 2015 je generální tajmenící F. M. O. Michaëlle Jean, bývalá generální guvernérka Kanady.

Související pojmy: → právo, → řemeslo umělecké, → tisk, → umění performativní, → umění vizuální, → jazyk, → Organizace spojených národů, → parlament, → solidarita, → fond, → guvernér, → charta, → konference.

L: francophonie.org [on-line]. Organisation internationale de la Francophonie: Paříž, © 2013 [cit. 2017-4-8]. Dostupné z: <https://www.francophonie.org/>; Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) [on-line]. Zastupitelský úřad České republiky ve Francii: Paříž, 13. 7. 2011 [cit. 2017-4-8]. Dostupné z: <http://www.mzv.cz/paris/cz/frankofonie/frankofonie_1/index_1.html>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Echo