Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Fotomozaika (photomosaic)

Fotomozaika Butterfly vytvořená z 1679 rodinných fotografií. Zdroj: [1]
Fotomozaika Thinker vytvořená z 145 fotografií zaměstnanců. Zdroj: [2]

F. (synonymicky fotografická mozaika či obrazová mozaika = picture mosaic) představuje 1. postup, resp. 2. výsledek tohoto postupu, v němž jsou obraz nebo obrázek - nejčastěji pak fotografie - rozděleny do malých obdélníčků, čtverečků či šestiúhelníků zpravidla stejné velikosti, z nichž každý na základě svojí "průměrné barevnosti", resp. na základě kombinace a rozhraní obsažených barev, nahrazuje jednu malou část celkového obrazu. Při pohledu z dálky nebo při zmenšení f. se pak jednotlivé dílky (v řádu stovek či tisíců kusů) seskládají do primárního obrazu.

S první f. je spojován Joseph Francis, za jehož první počítačově vytvořené dílo je považován plakát s názvem Live from Bell Labs z roku 1993. Další historie f. viz [3].

Vlastní pojem "photomosaic" je patentován firmou Runaway Technology, Inc. Robert Silvers; student Massachusetts Institute of Technology, požádal o přidělení obchodní značky pro termín Photomosaic dne 3. září 1996; do rejstříku byla tato ochranná známka zapsána dne 12. srpna 2003. (Wikipedie)

F. představuje fotografii složenou z velkého počtu dílčích fotografií, přičemž vlastní tvorba f. může být realizována "ručně" s pomocí fotoeditoru, zpravidla je ale prováděna s pomocí počítačových programů (např. Foto Mosaik Edda, Artensoft Photo Mosaic Wizard, PhotoMosaique, AndreaMosaic). Pro kvalitu výsledné f. je důležitý jak počet výchozích fotografií, tak především jejich barevná a světlostní různorodost. Do Guinessovy knihy rekordů se zapsala zatím největší f. složená z 176 750 fotografií (viz na [4]).

S využitím f-y se lze setkat na reklamách, bilboardech, plakátech, na úvodních stránkách periodik či v podobě ztvárnění a ozvláštnění firemních log; f-y ale mohou sloužit i jako originální dárek a výzdoba interiérů.

Související pojmy: → fotografie, → mozaika, → fotomontáž, → patent, → umění, → umění užité, → design užitý, → mosaic art.

L: Wikipedie. Heslo Fotografická mozaika. Přístup z: [5].

Eva Heřmanová 7.9.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777